Thứ Năm, 12 Tháng Mười, 2017 14:44

Hôn nhân và các phong tục

“Nước Trời giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình” (Mt 22,2).

 Hôn phối giữa hai người đã nối kết giữa các gia đình của họ và còn dính líu đến cả cộng đồng, cha mẹ, nhất là người cha giữ phần tích cực trong việc chọn lựa người phối ngẫu cho con cái. Thời đính hôn thường khá lâu, lễ cưới thường phức tạp và có thể kéo dài cả tuần hoặc hơn nữa.

 Việc chọn bạn phối ngẫu:

- Cha mẹ thường chọn người phù hợp, như việc ông Giuđa cưới cho E, con trai đầu lòng của ông, một người vợ tên là Tama” (St 38,6; x. St 24,2-4). Có khi bà mẹ sắp xếp việc cưới hỏi, như bà Haga lo vợ cho Ismael. (St 21,21).

- Ý muốn của bạn tình, như khi bà Rebecca được hỏi ý về việc kết hôn với ông Isaac (St 24,57-58; x. St 34,4.8-9; Tl 14,2; 1Sm 18,20).

Giá cô dâu:

- Con gái được cha mẹ gả cho (St 29,28: cô Rachel; x. Xh 2,21; 1Sm 18,21).

- Các người cha thường đòi sính lễ (St 29,18; 29,30; 34,12; Xh 22,16-17; Ðnl 22,28-30; 1Sm 18,17.27).

- Các con gái được trao làm quà tặng (Tl 1,12-13 // Gs 15,16-17; 1Sm 18,2).

Việc trao đổi sính lễ:

- Sính lễ từ phía gia đình chàng rể (St 24,53).

- Quà tặng từ phía cho cô dâu: các đầy tớ được trao tặng cô dâu như của hồi môn (St 24,59; 29, 24.29). Thành thị đất đai được trao tặng làm của hồi môn (Tl 1,14-15 // Gs 15,18-19; 1V 9,16).

Thời kỳ đính hôn:

- Việc đính hôn kèm theo việc trả sính lễ như ông Ðavít muốn cưới nàng Mikhan (2Sm 3,14) (St 29,19-20: ông Giacob cưới Rachel).

- Ðôi bạn đã đính hôn được coi như là vợ chồng (St 19,14; Ðnl 22,23-24; Mt 1,18.20).

- Quan hệ tính dục chỉ diễn ra sau khi cưới (St 29,21), phụ nữ đã đính hôn được xếp vào hạng các trinh nữ (Ge 1,8; Lc 1,27; Mt 1,25; 1Cr 7,36-38).

- Các binh lính đã đính hôn không được ra trận (Ðnl 20,7). Các binh lính mới cưới được miễn nghĩa vụ quân sự 1năm (Ðnl 24,5).

Các nghi lễ cưới xin:

- Cô dâu mặc y phục phức tạp và trang sức (Ed 16,9-13; x. Tv 45,13; Is 61,10; Gr 2,32; Kh 21,2).

- Có các phù dâu, phù rể (Tv 45,14; Ga 3,29; x. Tl 14,11.20; Mt 9,15 // Mc 2,19 // Lc 5,3-4 Mt 25,1-10).

- Tiệc cưới (St 29,22; Tl 14,10; Mt 22,2; Kh 19,9).

- Lễ cưới (Tv 78,63; Is 62,5; Gr 7,34; 33,11).

- Mời dự tiệc cưới. Mt 22,3-4: khách được mời được báo là mọi sự đã sẵn sàng. Mt 22,5-7; Lc 14,18-21: Từ chối là một nhục mạ; Mt 22,11-12: khách phải ăn mặc xứng hợp.

LM Phạm Quốc Túy - GP Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm