Thứ Năm, 24 Tháng Chín, 2020 14:50

Huấn giáo

 

Catechesis, Catechesis, Catéchèse

Huấn: khuyến dụ; giáo: dạy. Huấn giáo: dạy dỗ.

Huấn giáo là giảng dạy giáo lý nhằm trình bày Lời Chúa một cách cụ thể và sống động, để giúp tín hữu hiểu và sống đức tin, góp phần xây dựng Nhiệm Thể Ðức Kitô.

Does Catechesis have a place in Evangelization? | Knowing Is Doing

Nội dung của huấn giáo là Giáo lý Hội Thánh Công giáo - đặt nền tảng trên Thánh Kinh, Thánh Truyền và Huấn quyền. Huấn giáo luôn gắn liền với cử hành Phụng vụ, đặc biệt là các Bí tích, và hoạt động bác ái.

Huấn giáo có hai dạng:

1. Huấn giáo khai tâm: giai đoạn giảng dạy giáo lý theo sau việc loan báo Tin Mừng để dẫn đưa những người trong giai đoạn dự tòng vào đời sống đức tin, đức ái và Phụng vụ của cộng đoàn dân Chúa.

2. Huấn giáo thường xuyên hay thường huấn đức tin: thời kỳ nuôi dưỡng và đào tạo đức tin của Kitô hữu qua những khóa huấn luyện thích hợp.

 

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm