Thứ Sáu, 29 Tháng Mười, 2021 18:18

Huấn quyền

Magisterium, Magisterium, Magistère

Huấn quyền (Magoisterium) là từ viết tắt của Quyền Giáo huấn của Giáo hội

(Magisterium Ecclesiae), là quyền giảng dạy mà Chúa Kitô đã trao phó cho Giáo hội.

Quyền này dưới sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, bao hàm việc Giáo hội cung kính, giữ gìn và tìm hiểu sâu sắc hơn kho tàng đức tin, loan báo và trình bày chân lý mặc khải cách trung thành (x. MK 10; Gl 747).

Thần học sau Công đồng Vaticanô II: Chuyển biến và tác động

Trong Giáo hội, Quyền Giáo huấn được thi hành bởi Ðức Giáo Hoàng, vị kế nhiệm

Thánh Phêrô, và bởi Giám mục đoàn hiệp thông với ngài (x. GLHTCG 85).

Các tín hữu ngoan ngoãn nhận lời dạy và chỉ thị mà các mục tử ban cho họ dưới những hình thức khác nhau” (x. GLHTCG 87) với mức độ tuân giữ được đòi hỏi khác nhau:

- Buộc phải tin và vâng phục trong đức tin những điều liên quan đến đức tin và luân lý, những điều mà Huấn quyền Giáo hội đã trình bày bởi Huấn quyền long trọng hoặc bởi Huấn quyền thông thường và phổ quát (x GL 750; GH 25).

- Không buộc phải chấp nhận bằng đức tin, nhưng phải lấy trí khôn và ý chí để ngoan ngoãn vâng phục, khi Ðức Giáo Hoàng hoặc Giám mục đoàn thi hành Quyền Giáo huấn chính thức mà không có ý công bố học thuyết đó bằng hành vi nhất định (x GL 752; GH 25).

- Buộc phải chấp nhận Huấn quyền chính thức của các Giám mục của mình với lòng cung kính và vâng phục (x. GL 753; GH 25).

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm