Thứ Sáu, 31 Tháng Bảy, 2020 14:15

Huynh đệ, tình

Fraternitas, Fraternity, Fraternité

Tình huynh đệ là tình yêu thương như giữa anh chị em ruột thịt.

Kitô giáo mở rộng tình huynh đệ tự nhiên bằng cách cho nó một nguồn gốc và một cùng đích sâu xa hơn: bắt nguồn từ Thiên Chúa và kết thúc nơi Thiên Chúa. Người “trong bốn bể” đều là anh chị em với nhau, “tứ hải giai huynh đệ”, vì cùng một Cha là Thiên Chúa, cùng được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa (x. St 1,26).

Trong gia đình Hội Thánh, tình huynh đệ được đặt căn bản trên Ðức Kitô là “Trưởng tử giữa một đàn em đông đúc” (Rm 8,29; x. Ga 13,34-35).

Tiểu ban Từ vựng UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm