Thứ Sáu, 29 Tháng Sáu, 2018 19:14

Hy lễ

Scrificium, Sacrifice, Sacrifice

Hy: súc vật dùng để tế thần; lễ: phẩm vật để bày tỏ lòng tôn kính.

Hy lễ là phẩm vật của con người dâng lên thần thánh để biểu lộ lòng tôn kính, cảm tạ, xin ơn và đền tội.

Trong Cựu Ước, hy lễ là những phẩm vật được dâng lên Thiên Chúa. Ví dụ: Abel dâng lên Thiên Chúa của đầu mùa (x. St 4,4; Đnl 26).

Hy lễ đích thực và duy nhất chính là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã hiến mình trên Thánh Giá để xóa tội trần gian (x. Dt 10,11-14). Hy lễ này hoàn thiện và thay thế mọi hy lễ xưa, và vẫn còn tái diễn mỗi ngày nơi thánh lễ (x. GLHTCG 1364-1367).

Hy lễ mà Kitô hữu dâng lên Thiên Chúa chính là con người và đời sống của mình, kết hợp với hy lễ duy nhất là Đức Kitô (x. Rm 12,1; 1Pr 2,5; GLHTCG 901).

 

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm