Thứ Sáu, 02 Tháng Chín, 2022 13:06

Hy sinh bỏ mình

(CN 23 TN C - Lc 14,25-33)

“Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,26)

Hy sinh bỏ mình một cách tự nguyện là để vươn tới sự thánh thiện và dấn thân cho Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã truyền dạy, làm sáng tỏ thực hành này và nhấn mạnh đó là tính chất của người kitô hữu trong Hội Thánh để thực sự là môn đệ Người.

Chúa nhật 23 Thường niên năm C (Lc 14,25-33)

Biết hy sinh bỏ mình là khôn, “vì kẻ say sưa ăn nhậu ắt sẽ phải túng nghèo …” (Cn 23,21-23; x. 25,16). Có những mẫu gương hy sinh bỏ mình như Đaniel “quyết tâm không để mình bị ô uế do thức ăn rượu uống của nhà vua” (Đn 1,8), như Môsê “thà cùng chịu ngược đãi với dân Thiên Chúa còn hơn là được hưởng cái sung sướng chóng qua …” (Dt 11,25) (x. Lv 23,29; Gr 35,6; Đn 10,3; Lc 1,15; 7,33 // Mt 11,18).

Hy sinh bỏ mình là một đòi buộc để theo Chúa Giêsu Kitô: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình …” (Mt 16,24; Mc 8,34; Lc 9, 23). Thánh Phaolô sẵn sàng chết vì Chúa Kitô (Cv 21,13), bởi thánh nhân nhận định: chúng ta “hãnh diện vì Đức Giêsu Kitô, chứ không cậy vào xác thịt” (Pl 3,7). Thánh Phêrô khuyên: “hãy tránh xa những đam mê xác thịt, vốn gây chiến với linh hồn” (1Pr 2,11). Sự hy sinh bỏ mình có thể đòi phải mất một phần thân thể như chột mắt, cụt tay (Mt 5,29-30) sao cho “ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” (Mt 6,10).

Lời gọi Chúa Giêsu đưa ra luôn kèm theo đòi hỏi phải hy sinh bỏ mình, chẳng hạn khi gọi Matthêu (Mt 9,9 // Mc 2,13-14 // Lc 5,27-28). Cái giá của hy sinh bỏ mình để nên môn đệ Chúa Giêsu là : “dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình …” là vác “thập giá mình mà đi theo” (Lc 14,26-27 // Mt 10,37-38), là hy sinh một phần thân thể vì sự sống còn của toàn thân (Mt 18,8 //Mc 9,43). Vì thế, có người đành bỏ đi, như người thanh niên giàu có (Mt 19,21-22)và một thủ lãnh lắm tiền nhiều của (Lc 18,22). Nhưng cũng có những người quảng đại như Phêrô (Lc 18,28 // Mt 19,27, Mc 10,28) và phần thưởng cho họ thật kỳ diệu (Lc 18,29-30 // Mt 19,28; Mc 13,3).

Cũng cần hy sinh bỏ mình vì tha nhân (Pl 2,4) có những mẫu gương như bà Ruth (R2,11), Esther (Et 4,16), Môsê (Xh 32,32)…, vì lợi ích của những người yếu đuối (Rm 14,21; 15,1; 1Cr 8,13; 9,23; 10,24.33; Ep 4,2 5,21; Pl 2,17.20-21; Cl 1,24; 2Tm 2,10; Tt 3,2 1Pr 3,8; 5,5).

Chính Chúa Giêsu Kitô đã nêu gương hy sinh bỏ mình (Mt 26,39 // Mc 14,26 // Lc 22,42; 2Cr 8,9; Tv 40,7; Is 53,7; Mt 11,29; Ga 13,11-17; Rm 15,3; Ep 5,1-2; Pl 2,5-8).

 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm