Thứ Sáu, 15 Tháng Mười, 2021 14:18

Ích kỷ

CN 29 thường niên  - năm B  - Mc 10,35-45

“Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây” (Mc 10,35)

Là ích kỷ, khi chỉ quan tâm đến mình mà không nhìn đến nhu cầu của người khác. Thánh Kinh coi sự ích kỷ như một góc độ của tội lỗi và thúc giục các tín hữu chăm lo cho người khác như cho chính mình.

Ích kỷ là một tính chất của tội nhân: “những ai sống theo tính xác thịt, thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt, còn những ai sống theo Thần Khí, thì hướng về những gì thuộc Thần Khí” (Rm 8,5). “Ðức Kitô đã chết thay cho mọi người để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Ðấng đã chết và sống lại vì mình” (2Cr 5,15; x. Cn 18,1; Rm 2,8; Ep 2,3).

Ích kỷ là một tính chất của một xã hội tội lỗi: “Vào những ngày sau hết sẽ có những lúc gay go: Quả thế, người ta sẽ ra ích kỷ, ham tiền bạc, khoác lác, kiêu ngạo, nói lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, vô ân bạc nghĩa, phạm thượng ...” (2Tm 3,1-5; x. Tl 17,6; 21,25).

Những biểu tỏ của tính ích kỷ:

- Tham lam, như Chúa Giêsu trách các người Pharisêu và các kinh sư ...” bên trong thì đầy những truyện cướp bóc và ăn chơi vô độ” (Mt 23,25; x. Mc 12,7; Lc 12,13-21; Cv 5,3).

- Tham vọng, vì vậy, “đừng làm chỉ vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình “ (Pl 2,3; x. Gr 45,5; Gl 5,19-20; Pl 1,7; Gc 3,14-16).

- Ba hoa khoác lác như vua Nabuchodonosor, nước Babylon, để rồi: “ông bị đuổi, không được chung sống với người ta, phải ăn cỏ như bò, mình mẩy ướt đẫm sương trời, và rồi tóc tai dài dần ra như lông đại bàng, móng tay móng chân như thể móng chim” (Ðn 4,25-30).

Các điển hình của tính ích kỷ như: những người xây tháp Babel (St 11,4), ông Lot khi chọn đất (St 13,10-11), vua xứ Tyr (Ed 28,2-5), các thủ lĩnh Israel chỉ biết lo cho mình (Ed 34,8), Ông Giacôbê và Gioan (Mc 10,35).

Ðau đớn, thất vọng, mỗi người phải chịu: “Ðau đớn trong thân xác , duy một mình nó chịu; tang tóc trong tâm hồn, chỉ một mình nó hay” (G 14,20). Ðối với tiên tri Êlia: “Lòng nhiệt thành đối với Ðức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh, nung nấu con ...” (1V 19,8).

Giải độc tính ích kỷ bằng:

- Lời Chúa: “Xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý, không ngả theo lợi lộc tiền tài” (Tv 119,36).

- Gương Chúa Giêsu Kitô: “Thật vậy, Ðức Kitô đã không chiều theo sở thích của mình, trái lại, như có lời chép: Lời thóa mạ Ngài, này chính con hứng chịu” (Rm 15,3; x. Pl 2,4-8).

- Chết đi đối với con người cũ: “chúng ta biết rằng: con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Ðức Kitô, như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa” (Rm 6,6; x. Ep 4,22; Cl 3,9).

- Phục vụ tha nhân: “Ơn riêng Thiên Chúa đã ban mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa” (1Pr 8,10; x. 1Cr 10,24).

- Yêu thương nhau, như Chúa Giêsu đã dạy: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34 x. Mt 22,39; Rm 13,8-10). <

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm