Thứ Năm, 09 Tháng Năm, 2019 15:17

Isaia, tiên tri

 

Propheta Isaia, Prophet Isaiah, Prophète Isaie

Isaia (tiếng Hipri có nghĩa là “Thiên Chúa cứu độ”) sinh tại Giêrusalem khoảng năm 760 TCN. Ông có ít nhất hai người con. Tên của hai người này là Seariasub (nghĩa là “sống sót trở về”) và Maher Salal Has Baz (nghĩa là “chiếm nhanh cướp lẹ”), có tính biểu tượng liên quan đến những lời sấm của ông (x. Is 7,3; 8,3).

Kết quả hình ảnh cho tiên tri isaia

Khoảng năm 740 TCN, ông được Thiên Chúa gọi làm tiên tri tại vương quốc Iudaea qua bốn đời vua (x. Is 1,1). Ông làm tiên tri và cố vấn triều đình trong khoảng 44 năm (x. Is 37,1-7).

Một phần trong sứ điệp của ông là: “Cõi đất sẽ bị phá tan hoang, bị cướp bóc hết sạch, vì Ðức Chúa đã phán truyền như thể” (Is 24,3). Vì thế ông kêu gọi dân Israel hãy trở về với Ðức Chúa. Vào thời đế quốc Assuar luôn đe dọa xâm chiếm Iudaea, Isaia khuyên các vị vua Iudaea hãy cậy trông Ðức Chúa, thay vì cậy dựa vào các liên minh ngoại bang.

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm