Thứ Sáu, 26 Tháng Tư, 2019 20:08

Khai tâm Kitô giáo

Initiatio Christiana, Christian Initiation, Initiation Chrétienne

Khai: mở; tâm: lòng trí. Khai tâm: mở lòng trí.

Khai tâm là thuật ngữ chỉ nghi thức kết nạp một thành viên vào cộng đồng, sau khi họ đã trải qua giai đoạn thử thách.

Kết quả hình ảnh cho khai tâm kito giáo

Khai tâm Kitô giáo là cuộc hành trình của người dự tòng trở thành Kitô hữu, qua việc lắng nghe Lời Chúa và đón nhận Phúc Âm, hối cải ăn năn, tuyên xưng Ðức Tin, chịu Phép Rửa, lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần và Bí tích Thánh Thể (x. GLHTCG 1229).

Tiến trình khai tâm Kitô giáo thường qua ba giai đoạn:

1) Dự tòng: từ nghi thức gia nhập, các dự tòng học hiểu giáo lý, tham dự các buổi cầu nguyện và Phụng vụ Lời Chúa, lãnh các phép lành và phép trừ tà.

2) Chuẩn bị gần trong mùa Chay để lãnh nhận ba bí tích khai tâm.

3) Lãnh nhận ba bí tích khai tâm: Thánh Tẩy, Thêm sức và Thánh Thể.

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm