Thứ Sáu, 18 Tháng Ba, 2022 14:28

Khẩn thiết

Chúa Nhật III mùa chay  - năm C   - Lc 13,1-9

“Nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết như vậy” (Lc 13,5).

Sám hối, lời mời gọi nổi bật trong suốt mùa Chay.

Tính khẩn thiết của lời mời gọi sám hối:

- Theo lời rao giảng của ông Gioan Tẩy Giả: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 3,2 // Mc 1,4 // Lc 3,3).

- Theo lời rao giảng của Chúa Giêsu Kitô: “Người nói: Thời kỳ đã mãn, và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15). Nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Chúa Giêsu lành qua miền Galilê, “Từ lúc đó, Ðức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17). Nhận xét thời đại, khi ôn lại sự kiện nhóm người Galilê nổi dậy tại Ðền Thờ và bị quân đội Rôma đàn áp, gây đổ máu trong Thánh điện, Chúa Giêsu Kitô nhắc nhở: “nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy” (Lc 13,3).

- Theo lời giảng của thánh Phêrô: Với những người trở lại đầu tiên, thánh nhân nói: “Anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Ðức Giêsu Kitô, để được ơn tha tội, và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần” (Cv 2,38). Sau khi chữa lành cho người què, thánh Phêrô nói với dân chúng: “Anh em hãy sám hối, và trở lại cùng Thiên Chúa, để Người xóa bỏ tội lỗi cho anh em” (Cv 3,19).

- Theo lời giảng của thánh Phaolô: “Tôi khuyến cáo cả người Do Thái, lẫn người Hy Lạp phải trở về với Thiên Chúa, và tin vào Ðức Giêsu, Chúa chúng ta” (Cv 20,21). Trước mặt Agrippa, thánh Phaolô nói: “Tôi đã rao giảng … kêu gọi họ sám hối và trở về cùng Thiên Chúa” (Cv 26,20).

Khẩn thiết phải rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu Kitô ví von: “Thầy bảo anh em: Ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặp hái” (Ga 4,35). Trong cánh đồng ấy, vị tông đồ khuyên môn đệ Timôthê: “Hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện …” (2Tm 4,2), bởi vì “Ðây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ” (2Cr 6,2). Trong ánh sáng của Chúa đến bất chợt: “Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm” (1Tx 5,2), việc rao giảng Tin Mừng càng khẩn thiết hơn.

Những trường hợp khẩn thiết do lệnh triệu vời của các quan chức khi vua Balác triệu vời ông Biliam: Nào tôi chẳng cho người đến mời ông sao ? (Ds 22,37). Vua Ðavít đã phải hạ sát Ðôếch người Êđôm và là thuộc hạ của vua Saul để bảo mật (x. 1Sm 21,8). Lửa cháy phừng phực đã thiêu đốt ngay những người đốt lò để thiêu Sátrac Mêsác và Avết Nơgô (x. Ðn 3,22).<

 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm