Thứ Hai, 20 Tháng Bảy, 2020 16:15

Kho lẫm

(CN XVI thường niên - Năm A - Mt 13,24-42)

“Còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi” (Mt 13,30).

Kho lẫm gắn liền với công nghiệp và sự thịnh vượng:

- Ðầy kho là dấu của phúc lành: “Của cải làm ra, con hãy dùng mà tôn vinh Ðức Chúa, và hãy dâng lên Người phần hoa lợi đầu mùa của con. Như thế, kho chứa của con sẽ đầy ắp lúa thơm và bồn ép sẽ tràn trề rượu mới” (Cn 3,9-10; x. Ðnl 28,8; Tv 144,12-15).

- Kho lẫm trống rỗng là dấu của sự túng thiếu: “... khi kho lẫm không còn hạt giống, cây nho, cây vả, cây ôliu không sinh hoa trái phải không ? ... (Kg 2,15-19).

- Ưu tiên của sự thịnh vượng thiêng liêng trên vật chất: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu... Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó” (Lc 12,15-21; Mt 6,25-26; Lc 12,23-24).

Kho tàng của Thiên Chúa là một ẩn dụ về nước thiên đàng: “ ... Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi” (Lc 3,17 // Mt 3,11-12; x. Mt 13,24-30)

 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm