Thứ Sáu, 05 Tháng Tám, 2022 13:03

Kho tàng

CN XIX thường niên  - năm C   - Lc 12,32-48

“Kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó” (Lc 12,34).

Kho tàng là những vật có giá trị hay là của cải tích lũy được. Kho tàng chỉ có lợi ngắn hạn nhưng có thể đưa tới những nguy hiểm tinh thần. Kho tàng thiêng liêng mới có giá trị trường tồn, do nhận biết và phụng sự Chúa mà có được.

Thứ Ba tuần 29 Thường niên năm I - Hãy sẵn sàng (Lc 12, 35-38)

Kho tàng tích lũy được thật là hạn hẹp vì rất dễ bị tiêu tán (Is 64,10; 2V 24,13; Gr 15,13; 17,3; 20,5; Ac 1,10-11; Hs 13,35; Mt 6,19; Gc 5,2-3; Kh 18,14). Nó chẳng an toàn chút nào trước cơn thịnh nộ của Chúa (Cn 11,4; G 20,20; Gr 51,13; Ed 7,19; Hs 9,6; Xp 1,18; Lc 12,16-21). Nó không làm cho người ta được mãn nguyện (Gv 5,10; Tv 39,7; Kg 1,6).

Những nguy hiểm thiêng liêng do tích lũy kho tàng: vì nó dẫn tới kiêu căng (1Tm 6,17; Đnl 8,13-14; Ed 7,20; 28,4-5; Đn 4,30), nó có thể đưa con người xa khỏi Thiên Chúa (Kh 3,17; G 31,24-25.28; Cn 11,28), tới tình trạng gian tham (Lc 12,15; 1Tm 6,9-10). Lo tích trữ kho tàng, người ta có thể trở thành bất lương (Gs 7,21; Tv 62,10; Cn 21,6) và thờ ngẫu tượng (Xh 32,2-4; Is 2,7-8; Ed 7,20; 16,17).

Kho tàng thiêng liêng hệ tại việc nhận biết Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Ngài (Cl 2,2-3; G 28,12-19; Cn 2,4; 3,13-15; 8,10-11; 24,3-4; Is 33,6). Lời Chúa là kho tàng tối thượng (G 23,12; Tv 19,9-10; 119,72.127). Cũng thế, Nước Chúa là kho tàng cao vượt hơn tất cả (Mt 13,44.45-46.52). Kho tàng thiêng liêng quan trọng hơn là những sở hữu của cải vật chất (Dt 11,26; G 22,23-25; Mt 13,44-46), bởi vì nó có giá trị vĩnh hằng (Lc 12,33; Mt 6,20; 1Pr 1,4) nhờ quảng đại và khôn ngoan, người ta sẽ chiếm hữu được kho tàng thiêng liêng (Mt 19,21; Mc 10,21; Lc 18,22; x.Cn 8,21; 15,6; 1Tm 6,18-19).

Kho tàng mở lối cho cuộc dấn thân thực sự: “vì kho tàng của anh em ở đâu thì lòng anh em cũng ở đó” (Lc 12,34; Mt 6,21) và “không ai có thể làm tôi hai chủ” (Mt 6,24; Lc 16,13).

Các tín hữu tự nguyện dâng lên Thiên Chúa kho tàng của họ, như các đạo sĩ đã làm khi kính viếng Chúa Hài Đồng (Mt 2,11) (x. Xh 35,22; Gs 6,24; 1Sb 29,3-5).

Ngược lại, Thiên Chúa nhận dân Chúa “là sở hữu riêng của Ta” (Xh 19,5; x.Đnl 7,6 14,2; 26,18), “dành Israel làm sản nghiệp riêng” (Tv 135,4). Ngài phán “chúng sẽ thuộc về Ta như sở hữu riêng” (Ml 3,17).

Tin Mừng được ví như kho tàng “chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất Thiên Chúa” (2Cr 4,7).

 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm