Thứ Sáu, 27 Tháng Tư, 2018 15:16

Không sinh hoa trái

“Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái ...” (Ga 15,2).

Không sinh hoa trái, vật chất hoặc thiêng liêng thường bị coi là dấu hiệu thất sủng đối với Chúa hay giận dữ của Chúa.

Không sinh hoa trái như là một điều kiện luân lý và thiêng liêng: “Trông thấy cây vả ở bên đường, Người lại gần nhưng không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, nên Người nói: từ nay, không bao giờ mày có trái nữa” (Mt 21,19 // Mc 11,14; x. G 15,32-33; Ed 17,9; 19,10-12; Mt 21,43; Dt 6,7-8).

Các lý do khiến không sinh hoa trái:

- Bất tuân phục: “các ngươi vẫn không chịu nghe Ta ... các ngươi sẽ tiêu hao, sức lực uổng công, đất các ngươi sẽ không còn sinh hoa màu, cây cối của đất sẽ không còn ra trái” (Lv 26,18-20; Đnl 11,17; 28,15-16; Tv 78,46; 107,33-34; Is 5,10; 32,10; Hs 8,7; Kg 2,19).

- Mải lo lắng sự đời: “Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh hoa kết quả gì” (Mt 13,22 // Mc 4,19 // Lc 8,14).

- Cắt đứt liên hệ với Chúa Giêsu Kitô: “Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy” (Ga 15,4; x. Ga 15,6).

Một số hiệu quả do việc không sinh hoa trái:

- Việc không sinh hoa trái bị kết án: Xem bài ca vườn nho Is 5,1-7 “Tôi sẽ biến vườn thành mảnh đất hoang vu, không tỉa cành nhổ cỏ, gai mọc um tùm, sẽ truyền lệnh cho mây đừng đổ mưa tưới xuống. Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh, chính là nhà Israel đó”.

- Không sinh hoa trái sẽ bị loại bỏ: “Các anh hãy sinh hoa quả để tỏ lòng sám hối ... cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất kỳ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa” (Mt 3,8-10 // Lc 3,9; Mt 7,19).

Việc không sinh hoa trái có thể được chấp nhận, nó có thể phục hồi, như dụ ngôn cây vả không ra trái (x. Lc 13,6-9). Biện pháp kỷ luật cũng nhắm đến việc sinh hoa trái: “Còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn” (Ga 15,2).

LM. PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm