Thứ Năm, 15 Tháng Tư, 2021 14:25

Kinh ngạc

 

CN III phục sinh  - năm B  - Lc 24,35-48

“Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma” (Lc 24,37)

Dân chúng thường không biết được quyền năng, tình yêu và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Hành động của Thiên Chúa và của Chúa Giêsu thường gây kinh ngạc cho những ai được chứng kiến.

Anh em là chứng nhân (5.4.2018 - Thứ Năm trong Tuần Bát nhật Phục sinh) |  ngọn lửa nhỏ
 

Các hành động của Thiên Chúa khiến người ta kinh ngạc:

- Kinh ngạc lúc các thiên thần hiện ra đột ngột (Lc 1,11-12 .28-29; 2,9 Ðn 8,16-17; Cv 10,3-4)

- Cuộc giải thoát gây kinh ngạc (Ðn 3,26-27; Cv 5,19 -24;12,14-18; 28,6)

- Kinh ngạc trước các cuộc sinh hạ lạ lùng (Lc 1,29-34; St 17,17; Lc 1,18)

- Kinh ngạc trước những cảnh tượng xảy ra khi Chúa Giêsu chịu chết (Mt 27,54)

- Kinh ngạc khi Chúa Thánh Thần đến (Cv 2,6-7; 10,45)

- Kinh ngạc trước thay đổi cách sống của người khác (Mt 5,15 // Lc 8,35; Cv 9,21)

- Kinh ngạc khi Chúa đến lần nữa (Mt 24,44 // Lc 12,40; x. Ml 3,1; Mt 24,50 // Lc 12,46; Mt 25, 6.13; Mc 13,36; Lc 21,34; 1Tx 5,4).

- Kinh ngạc trước sự phân định người lành kẻ dữ (Mt 25,37-39.44; Lc 5,22; Ga 4,19; Cv 5,5-11).

Chúa Giêsu Kitô làm cho người ta kinh ngạc:

- Kinh ngạc trước những đòi hỏi luân lý của Chúa Giêsu (Mt 5,20.48; 18,21-22)

- Kinh ngạc trước sự khiêm tốn của Chúa Giêsu (Ga 13,6)

- Kinh ngạc khi Chúa Giêsu chế ngự thiên nhiên (Mt 8,37 // Mc 4,41 // Lc 8, 25; Mt 14,25-26 // Mc 6,49-50; Mt 21,20; Lc 5,9; Ga 2,8-10; 6,14).

- Kinh ngạc khi Chúa Giêsu làm bạn với người tội lỗi (Mt 2,16 // Mc 9,11 // Lc 5,30 Lc 7,19).

- Kinh ngạc trước những đòi hỏi để được vào nước trời (Mt 19,13-15 // Mc 10,13-16 // Lc 18,15-17; Mt 19,24-25 // Mc 10,23-26 // Lc 18,25-26).

- Kinh ngạc trước giáo huấn uy quyền của Chúa Giêsu (Mc 1, 22 // Lc 4,32; Mt 7,28-29; 22,33; Mc 6,24 // Mt 13,53-54; Mc 11,18; Ga 7,15).

- Kinh ngạc trước sự khôn ngoan của Chúa Giêsu (Mt 22,22 // Mc 12,17 // Lc 20,26).

- Kinh ngạc trước những kỳ vọng của Chúa Giêsu (Mt 14,16-17 // Mc 6,37 // Lc 9,13 // Ga 6,7-9; Mt 15,33-36).

- Kinh ngạc trước quyền lực của Chúa Giêsu (Mc 1,27 // Lc 4,36; Mc 5,15-17 // Mt 8,32-34 // Lc 8,35-37).

- Kinh ngạc vì Chúa Giêsu coi thường tập tục Do Thái (Lc 11,38; Mc 7,5 // Mt 15,2; Ga 4,27).

- Kinh ngạc khi Chúa Giêsu bác bỏ những lời kêu và hành động đạo đức (Mt 7,21-23; Lc 13,26-27).

- Kinh ngạc khi Chúa Giêsu hồi sinh kẻ chết (Lc 7,14-16; Mc 5,42 // Lc 8,56)

- Kinh ngạc khi Chúa Giêsu Phục sinh hiện ra (Lc 24,36-37).

Chúa Giêsu ngạc nhiên trước phản ứng của dân chúng:

- Vì đức tin mạnh mẽ của con người cá biệt (Mt 8,10 // Lc 7,9)

- Vì sự thiếu lòng tin nơi dân chúng (Mc 6,4-6 // Mt 13,57-58).

- Vì sự ngu tối của các môn đệ (Mt 15,16 // Mc 7,18; Mt 16,9-11 // Mc 8,17-18)

- Vì sự thiếu cảm thức thiêng liêng (Ga 3,10; 14,9).

Sự kinh ngạc của các tín hữu:

- Khi bị đau khổ (1Pr 4,12; 1Ga 3,13).

- Trước mặc khải thần linh (Lc 24,32; Cv 10,17; 11,15)

Sự kinh ngạc các tín hữu gây ra:

- Sự can đảm gây kinh ngạc (Cv 4,13; Ðn 3,13).

- Kinh ngạc trước phép lạ (Cv 3,11-1 ;2 8,13; 14,11).

- Kinh ngạc trước giáo huấn về Chúa Giêsu Kitô (Cv 13,12).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm