Thứ Sáu, 09 Tháng Tám, 2019 19:00

KInh nguyện thánh thể

Anaphora, Anaphora, Anaphore

Kinh nguyện Thánh Thể là lời kinh tạ ơn và thánh hiến; là tột đỉnh và trung tâm của việc cử hành Thánh Thể; còn gọi là “Kinh Tạ Ơn” (x. GLHTCG 1352).

Kinh nguyện Thánh Thể bắt đầu từ tập tục của Do Thái giáo. Khi ăn bánh hay uống rượu, họ đọc một lời nguyện gọi là Berakah có nội dung ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa. Giáo hội sơ khai cũng làm theo cách thức này. Ðến thế kỷ thứ IV, Kinh nguyện Thánh Thể mới có hình thức cố định.

Kết quả hình ảnh cho kinh nguyện thánh thể

Kinh nguyện Thánh Thể bao gồm các phần (trừ Kinh nguyện Thánh Thể I không có lời cầu Chúa Thánh Thần): đối thoại mở đầu; kinh Tiền Tụng; kinh “Thánh, Thánh, Thánh”; lời cầu Chúa Thánh Thần lần thứ nhất (thánh hóa lễ vật); lời Truyền Phép; lời tung hô tưởng niệm; lời kêu cầu Chúa Thánh Thần lần thứ hai (thánh hóa Hội Thánh); những lời chuyển cầu cho mọi thành phần trong Hội Thánh; Vinh tụng ca và các tín hữu diễn tả sự đồng thuận trọn vẹn khi đáp lại cách trang trọng “Amen”. Tuy có nhiều phần, nhưng kinh này là một tổng thể, không tách rời ra được.

Hiện sách lễ Rôma có 13 Kinh nguyện Thánh Thể: 4 kinh chung, 9 kinh khác dùng cho các nhu cầu riêng (lễ cho trẻ em, giao hòa, các dịp hội họp).

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm