Thứ Sáu, 16 Tháng Tám, 2019 19:00

KInh tưởng Niệm

Anamnesis, Anamnesis, Anamnèse

Tưởng: nghĩ; niệm: nhớ tới. Tưởng niệm: nhớ tới người đã khuất, nghĩ tới người đi xa đã lâu, hoặc một việc đã qua, với tình cảm chân thành.

Kinh Tưởng Niệm là lời kinh qua đó Hội Thánh kính nhớ Cuộc Khổ Nạn, Sự Phục Sinh; mong đợi sự quang lâm vinh hiển của Ðức Kitô Giêsu; dâng Người lên Chúa Cha như hy lễ hòa giải nhân loại với Ngài (x. GLHTCG 1354).

Kết quả hình ảnh cho Lc 22,19

Kinh Tưởng Niệm trong Thánh Lễ là: “Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến”. Kinh này đi liền sau phần tường thuật việc thiết lập Bí tích Thánh Thể. Ðây là lời tuyên xưng Ðức Tin của Hội Thánh về sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu Kitô trong Thánh Thể, là lời công bố về mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu cho thế giới; diễn tả niềm hy vọng cánh chung của con người, mong đợi Chúa đến trong vinh quang theo lệnh Chúa truyền: “Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy” (Lc 22,19; 1 Cr 11,24; Dt 10,3).

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm