Thứ Sáu, 30 Tháng Tám, 2019 00:01

KItô giáo

Christianismus, Christianity, Christianisme

Kitô Giáo là đạo do Ðức Kitô Giêsu (người làng Nazareth, xứ Palestina, nay thuộc Israel) sáng  lập, đặt nền tảng trên cuộc sống, sự rao giảng, sự chết và sự sống lại của Người.

Tín đồ Kitô Giáo được gọi là Kitô hữu (x. Cv 11,26), những người tuyên xưng Giêsu Nazareth là Ðức Kitô, là Ðấng Cứu Ðộ trần gian. Từ Kitô Giáo xuất hiện lần đầu trong thư của Giáo Phụ Ignatio Antiochia (cuối thế kỷ I - đầu thế kỷ II) gởi các tín hữu Magnesia (10,1; 10,3).

Kết quả hình ảnh cho kitô giáo

Các tín hữu đầu tiên là những người đã sống với Chúa Giêsu, đã nghe Người giảng dạy, đã chứng kiến các phép lạ Người làm, nhất là Cái Chết và Sự Phục Sinh của Người. Chính họ đã làm chứng, rao giảng về những điều đó. Vì thế, Kitô giáo là tôn giáo được xây dựng trên chính cuộc sống và việc làm của Ðức Kitô Giêsu.

Kitô giáo tin rằng chính Chúa Giêsu -  Con Thiên Chúa nhập thể làm người -  đã mặc khải cho nhân loại, chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, và là Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Ðạo lý căn bản của Kitô Giáo là yêu mến Thiên Chúa và tha nhân (x. Mt 22,37-39) theo khuôn mẫu của Chúa Giêsu, “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34-35)

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm