Thứ Năm, 29 Tháng Tư, 2021 14:55

Lạc thuyết

 

Haeresis, Heresy. Hérésie

 

Lạc: mất hướng; thuyết: chủ trương.

THỜI SỰ THẦN HỌC: CÁC LẠC THUYẾT VỀ THIÊN TÍNH CỦA ĐỨC KITÔ TRONG BA THẾ KỶ  ĐẦU

 

Lạc thuyết là hệ thống tư tưởng sai lệch với giáo huấn chính thức của Giáo hội Công giáo, nhất là khi giáo thuyết này chối bỏ một phần hay toàn bộ chân lý đức tin.

Trong những thế kỷ đầu, Giáo hội phải đương đầu với nhiều lạc thuyết như Ngộ Ðạo thuyết, Ảo Thân thuyết... Ngày nay, lạc thuyết không xuất hiện chính thức như một học thuyết nhưng có những tư tưởng không chính thống so với giáo lý chính thức của Giáo hội.

 

Tiểu ban Từ vựng UBGLÐT/HÐGMVN

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm