Thứ Sáu, 27 Tháng Năm, 2022 13:28

Làm chứng về Chúa Giêsu Kitô

 

CN Lễ Thăng Thiên  - năm C   - Lc 24,46-53

 

“Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (Lc 24,48)

Tân Ước nhận ra nhiều chứng cứ khác nhau về Chúa Giêsu Kitô, nhằm xác quyết về căn tính và tầm quan trọng của Người. Tân Ước cũng nhấn mạnh rằng các tín hữu phải làm chứng về Chúa Kitô trong thế gian.

Chứng cứ của Cựu Ước về Chúa Giêsu Kitô được nhắc đến như thánh Phaolô tuyên bố: “Cho đến ngày hôm nay tôi vẫn tiếp tục làm chứng… tôi không nói gì khác ngoài những điều các tiên tri và ông Môsê đã báo trước sẽ xảy ra, đó là Đấng Kitô sẽ chịu đau khổ và là người đầu tiên sống lại từ cõi chết…” (Cv 26,22-23; Lc 24,27; Ga 5, 39-40; Dt 12,1-2).

Suy niệm Chúa Nhật VII Phục Sinh B – Lễ Chúa Thăng Thiên - Lm. Xuân Hy Vọng.

 

Chứng của Gioan Tẩy Giả, “Một người được Thiên Chúa sai đến… ông đến để làm chứng…” (Ga 1,6-8; x. Mt 3,1-3; Is 40,3; Mt 3,11-12; Mc 1,7-8; Lc 3,15-18; Ga 1,15.19-31; 3,26-30; 5,33-35).

Chứng của Chúa Thánh Thần, như chính Chúa Giêsu hứa: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha. Người sẽ làm chứng về Thầy” (Ga 15,26) và các tông đồ sẽ làm chứng “cùng với Thánh Thần” (Cv 5,22). “chính Thần Khí chứng thực cho chúng ta” (Cv 8,16) “chính Thần Khí là chứng nhân, và Thần Khí là sự thật” (1Ga 5,6-9).

Chúa Giêsu quả quyết “Tôi làm chứng cho chính mình, và Chúa Cha là Đấng đã sai tôi cũng làm chứng cho tôi” (Ga 8,18). Chúa Cha đã làm chứng về Chúa Giêsu tại sông Giođan, khi Chúa Giêsu chịu phép rửa: “Đây là Con Yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3,17 Mc 1,11; Lc 3,22), khi Chúa Giêsu hiển dung (Mt 17,5; Mc 9,7; Lc 9,35; Ga 5,37-38).

Chính Chúa Giêsu Kitô làm chứng về mình: “Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi” (Ga 5,3-6; 8,14; x. 13,13) Người làm chứng bằng việc làm, vì vậy “hãy tin vì công việc Thầy làm” (Ga 14,11), “những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi” (Ga 10,25; x. 15,24)

Kitô hữu tiên khởi làm chứng, như Chúa Giêsu Kitô ủy thác “anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy…” (Cv 1,8). Những cuộc bách hại mà họ phải chịu chính là cái giá của đời chứng nhân (Mt 10,17-20; Lc 21,12-13; Cv 4,18-21). Họ làm chứng “những sự việc đã được thực hiện” (Lc 1,1-2 24,48). Họ làm chứng vì “ở với Thầy ngay từ đầu” (Ga 15,25; Cv 1,21-22; 2,32; 4,33; 13,31). Các tông đồ ý thức rằng mình được ủy thác để làm chứng về Chúa Giêsu: Phaolô (Cv 9,5-6; 22,14-15; 23,11; 26,16). Phêrô (1Pr 5,1; 2Pr 1,16) Gioan (1Ga 1,1).

Và tất cả mọi người một khi đã trở lại, cần làm chứng niềm tin của mình (1Pr 3,15-16; 2Tm 1,8). 

 

Lm. Phaolô Phạm Quốc Túy - Giáo Phận Phú Cường

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm