Thứ Sáu, 22 Tháng Mười, 2021 08:18

Làm chứng

 

Chúa nhật XXX thường niên - Năm B

Bài đọc 1: Gr 31,7-9; Bài đọc 2: Dt 5,1-6; Tin Mừng: Mc 10,46-52.

 

Chúa nhật 30 Thường Niên năm nay trùng với Chúa nhật Truyền giáo. Hỏi rằng: Bài Tin Mừng, nói về việc Chúa Giêsu cho người mù được thấy, có thể gợi lên cho chúng ta một vài suy nghĩ về việc truyền giáo không?

Trong Bài đọc I (x. Gr 1,7-9), ngôn sứ Giêrêmia tiên báo: “Vì Ðức Chúa phán thế này: Reo vui lên...! Nào loan tin, ca ngợi và công bố: Ðức Chúa đã cứu dân Người... Này Ta sẽ... quy tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất. Trong chúng, có kẻ đui, người què, kẻ mang thai, người ở cữ: tất cả cùng nhau trở về, cả một đại hội đông đảo”.

Khi Ðức Kitô Giêsu đến, Ngài đã làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4,17-19).

Bài Tin Mừng (x. Mc 10,46-52) thuật lại việc anh mù Bartimê kêu xin Ðức Giêsu “Lạy Thầy, xin cho con được thấy”, và Ðức Giêsu đã cứu chữa anh. Khi thấy rồi, anh đã “đi theo” Ðức Giêsu lên Giêrusalem là nơi Ngài sẽ chịu chết và sống lại. Trước đó, khi được Ðức Giêsu gọi, anh đã “liệng bỏ áo choàng”, không “ngồi ở vệ đường” nữa, mà “đứng dậy”, “nhảy đến với Ðức Giêsu”. Ðộng lực theo Chúa của anh mù khác với động lực theo Chúa của anh em ông Giacôbê và Gioan đến xin theo Chúa để được ngồi bên tả, bên hữu Chúa trong Nước Ngài sắp lập. Chúa Giêsu lưu ý các ông về việc phải “uống chén đắng” khi theo Chúa. Sau Phục Sinh, với ơn Chúa Thánh Thần, các ông đã can đảm đi truyền giáo, đã làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh bằng “uống chén đắng” như Thầy Giêsu.

Thật vậy, “Truyền giáo” còn được gọi là “Loan báo Tin Mừng”, tin mừng về Tình yêu của Thiên Chúa là Cha đã ban Con Một cho trần gian, để những ai tin vào Người Con đó thì được sống và sống dồi dào. Chúa Giêsu Kitô chính là Tin Mừng. Ngài đã đem lại ánh sáng cho người mù thể lý, dấu hiệu về sứ vụ đem ánh sáng soi đường cho mọi người biết Ngài “là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống”, sự sống hạnh phúc làm con Thiên Chúa ở đời này và sự sống hạnh phúc vĩnh cửu đời sau với Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Chúa Giêsu đã mang lại sự sống dồi dào đó bằng sự chết và phục sinh của Ngài như một dấu chỉ của Tình Yêu, của Lòng Thương Xót. Do đó, những ai sống yêu thương như Ngài yêu thương thì được chung phần hạnh phúc với Ngài.

Vì thế, truyền giáo chủ yếu nhằm “Phúc Âm hóa”, nghĩa là làm cho những người đã tin Chúa biết sống Phúc Âm; làm cho những người đã biết Chúa nhưng nay bỏ Chúa biết tái Phúc Âm hóa; làm cho những người chưa biết Chúa thì được biết Chúa và sống Phúc Âm. Sống Phúc Âm tóm về hai điều là mến Chúa, yêu người. Ðó là cách truyền giáo hữu hiệu mà Giáo hội mời gọi mọi tín hữu phải nỗ lực dấn thân. Chúng ta cầu nguyện cho việc truyền giáo là cầu nguyện cho mọi tín hữu biết nỗ lực làm chứng tá cho Chúa, như men trong bột, như ánh sáng soi đường, như muối ướp trần gian. Ước gì được như vậy.

 

Giám mục Antôn  Vũ Huy Chương - Gp Ðà Lạt

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm