Thứ Sáu, 31 Tháng Bảy, 2020 18:15

Làng mạc

(CN XVIII thường niên - Năm A - Mt 14,13-21)

“ ... để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn” (Mt 14,15).

Làng mạc là khu vực nông thôn nhỏ, thường không có tường vây quanh: “Nhà cửa trong các làng không có tường lũy chung quanh, thì phải kể như đồng ruộng, người ta có quyền chuộc những nhà ấy và năm toàn xá những nhà ấy sẽ ra khỏi tay người mua” (Lv 25,21 x. Ðnl 3,5; 1Sb 5,16; 2Sb 32,27-29; Et 9,19; Dc 7,11; Mt 14,15).

Nghe giảng Chúa nhật XVIII thường niên năm A (2014) – HUYNH ĐOÀN ...

Làng mạc liên kết với các thành phố lân cận: “Này Ta sắp giáng xuống thành này và mọi thành phụ thuộc tất cả tai họa Ta đã tuyên phạt, vì chúng cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời Ta” (Gr 19,15; x. Gs 10,37; 13,23; 1Sm 6,18; Nkm 12,28).

Làng mạc rất dễ bị tấn công xâm lược: “Ta sẽ đánh một xứ không phòng bị, sẽ xông đánh những con người hiếu hòa, đang sống yên ổn, hết thảy đang cư ngụ trong những thành không tường lũy chở che, không cửa đóng then cài” (Ed 38,11; x. Tl 5,7; 2Sb 14,14).

Hồ sơ ghi chép và các thầy dạy của làng mạc, như các ghi chép về ngành ông Simêôn (1Sb 4,32), hoặc tổng số những người được tuyển chọn để canh giữ thành Giêrusalem là “hai trăm mười hai người” (1Sb 9,22). Có những thầy dạy đến các làng mạc: “Một hôm, khi Ðức Giêsu giảng dạy, có mấy người Pharisêu và luật sĩ ngồi đó, họ từ khắp các làng mạc miền Galilê, Giuđê và từ Giêrusalem mà đến” (Lc 5,17).

Các làng mạc là khung cảnh cho việc rao giảng Tin Mừng: “Về Nagiaret, Chúa Giêsu “lấy làm lạ vì họ không tin”. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy” (Mc 6,6). “Sau khi đã long trọng làm chứng và nói lời Chúa, hai tông đồ trở về Giêrusalem và loan báo Tin Mừng cho nhiều làng miền Samaria” (Cv 8,25).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm