Thứ Sáu, 09 Tháng Hai, 2018 00:18

Lễ nghi

“Hãy đi trình diện tư tế… hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền” (Mc 1,44).

Có cả một hệ thống định liệu đời sống và phụng tự Do Thái giáo, nhất là các luật lệ và hy lễ, sự thanh sạch và thực phẩm. Do cái chết hiến tế của Chúa Giêsu Kitô, các nghi lễ này đã được hoàn tất và không còn chỗ đứng nào trong giao ước mới.

Mục tiêu của các nghi lễ hy tế:

- Để đền tội: “Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội như thế cho nó, vì tội nó đã phạm … và nó sẽ được tha …” (Lc 5,12-13; x. Xh 29,38-43; Lv 1,3-13; 4,1-3.13-14. 20-23. 26-28. 31-35; 5,13; 6,1-7; 7,1-7; 16,1-34).

- Để giữ tình thân hữu giữa Thiên Chúa và dân Ngài, như những hướng dẫn về hy lễ kỳ an ghi nhận (x. Lv3,1-5. 11-15). Các lễ vật này một phần phải thiêu đốt, một phần được dùng trong bữa ăn thân hữu, như để diễn tả mối liên hệ với Thiên Chúa.

- Để bày tỏ sự tôn thờ và biết ơn Chúa (x. Cv 2,1-3.8-16; 6,14-23; 7,9-10; 9,4; Ds 6,14-17; 28,3-13).

Các lễ nghi thanh tẩy vì sự nhơ uế theo lễ nghi:

- Việc sinh sản: “khi đã đến ngày thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê …” (Lc 2,23-24; x. Lv 12,1-8).

- Các bệnh không tinh sạch, như bệnh phong (x. Mc 1, 40-44// Mt 8,1-4 // Lc 5,12-14; x. Lv 14,2-7).

- Những bài tiết không tinh sạch, như kinh kỳ (Lv 15,32-33).

- Sự tiếp xúc với xác chết (x. Ds 19,11-13).

Các lễ nghi liên quan tới thực phẩm:

- Các thực phẩm sạch hay không sạch (x. Lv 11,1-2; 11,44-47).

- Máu bị cấm không được ăn (x. St 9,4-5; Lv 17,11-12; Cv 15,20).

Các lễ nghi liên quan với các tư tế (x. Lv 8,30; Xh 29,1-9).

Các lễ nghi liên quan tới nơi thờ tự (x. 2Sb 4-5; Lv 16,15-20; 1V 8,62-63 // 2Sb 7,4-5; Ed 6,16-17).

Các lễ nghi liên quan các ngày đặc biệt:

- Các ngày lễ, chẳng hạn Ngày Xá tội (x. Lv 23,17)

- Ngày Sabbath (x. Xh 31,12-17)

Lễ nghi khởi đầu, lễ cắt bì (x. St 17,10-14)

Lễ nghi chỉ có được ý nghĩa khi được thực hiện do sự tuân phục : “… nếu bạn vi phạm Lề luật, thì bạn có được cắt bì cũng kể như không cắt bì” (Rm 2,25; x. Is 1,11-17; Mt 15,16-20 // Mc 7,18-23; Mt 23,25; Rm 2,28-29; 1Cr 7,19; 8,8).

Chúa Giêsu Kitô đã hoàn thành các lễ nghi của giao ước cũ: “ Tất cả những cái đó chỉ là hình bóng những điều sắp tới, nhưng thực tại là thân thể Đức Kitô” (Cl 2,17; x. Mc 2,27-28; Cl 2,11; Dt 10,1-3.8-10).

Các lễ nghi của giao ước cũ bị tiêu hủy dưới giao ước mới: “… những quy luật chỉ có hiệu lực bên ngoài buộc phải giữ cho đến thời Thiên Chúa chấn chỉnh mọi sự” (Dt 9,10; x. Mc 7,19; Cv 10,9-15; Rm 7,6; 14,14.20; Gl 5,6; 6,15; Ep 2,15; Cl 2,13-16).

LM. PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm