Thứ Năm, 27 Tháng Sáu, 2019 14:30

Linh hồn

 

Anima, Soul, Âme

Linh: phần thiêng liêng; hồn: sự sống. Linh hồn: sự sống thiêng liêng.

Kết quả hình ảnh cho linh hồn

 

Trong Thánh Kinh, linh hồn khi thì chỉ “toàn bộ nhân vị” (x. Mc 14,34; Lc 1,46); khi thì chỉ “cái thâm sâu nhất, giá trị nhất trong con người” (GLHTCG 363), làm cho con người là hình ảnh của Thiên Chúa và bất tử (x. St 2,7.27; Mt 10,28).

Linh hồn con người được tạo dựng trực tiếp bởi Thiên Chúa (x. St 2,7), chứ không phải do cha mẹ sinh ra. Linh hồn và thân xác, khi còn sống tại thế, kết hợp mật thiết với nhau như một ngôi vị hay chủ thể duy nhất; khi chết, tách rời nhau, nhưng sẽ tái hợp với nhau ngày sống lại sau hết, trong một dạng thức mới như Ðức Giêsu Kitô Phục Sinh (x. GLHTCG 365,366).

Tiểu ban Từ vựng UBGLÐT/HÐGMVN

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm