Thứ Năm, 14 Tháng Mười Hai, 2017 14:29

Linh mục / tư tế và các kiểu loại

“Khi người Do Thái từ Giêrusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lêvi đến hỏi ông ...”

(Ga 1,19).

Tân Ước cho thấy chức tư tế Cựu Ước được hoàn thành trong Ðức Giêsu Kitô và còn mở rộng ý tưởng là nơi tín hữu Kitô đều được coi là tư tế. Tân Ước cũng ghi nhận vai trò tiếp nới của các tư tế Do Thái và lương dân thời này.

Các tư tế lương dân: “Thầy tư tế đền thờ Dớt ở ngoại thành đem bò và vòng hoa đến trước cổng thành, và cùng đám đông, muốn dâng lễ tế” (Cv 14,13).

Các tư tế Do Thái:

-  Các thượng tế: “... Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây nên, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại” (Mt 16,21).

- Những người Xađốc: “Bấy giờ, các thượng tế cùng tất cả những người theo ông, tức là  phái Sađốc, ra tay hành động ...” (Cv 5,17). Những người Xađốc thuộc đảng bảo thủ gồm toàn là tư tế và có ảnh hưởng tại thượng hội đồng.

- Ông Giacaria: “Thời vua Hêrôđê cai trị miền Giuđê, có một tư tế thuộc nhóm Aviga, tên là Giacaria ...” (Lc 1,5 x. 1Sb 24,10).

- Các sứ giả đến gặp ông Gioan Tẩy Giả: “... người Do Thái từ Giêrusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lêvi đến hỏi ông (Gioan Tẩy Giả): ông là ai?” (Ga 1,19; 2Sb 35,3; Nkm 8,7-9; Lc 10,31-32).

Ðức Giêsu Kitô là thượng tế: “Chúng ta có một vị thượng tế cao cả như thế ngự bên hữu Ðấng uy linh ở trên trời. Vị đó lo việc tế tự trong cung thánh, trong lều trại thật, do Thiên Chúa chứ không phải do người phàm dựng lên” (Hr 8,1-2; x. Hr 4,14-16).

Các Kitô hữu là những tư tế: “... Ðức Giêsu làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người ...” (Kh 1,5-6; 1Pr 2,5-9; Kh 5,10; 20,6).

LM. PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm