Thứ Năm, 12 Tháng Mười, 2017 14:53

Lời Chúa

Verbum Dei, Word of God, Parole de Dieu

Lời Chúa là Lời của Thiên Chúa.

Thiên Chúa nói với con người, qua lời phán và hành động, bằng nhiều cách khác nhau, như trong việc tạo dựng, qua lời các ngôn sứ, trong Thánh Kinh, truyền thống sống động của Giáo hội, việc rao giảng Phúc Âm; nhưng Ngài nói cách đặc biệt qua Ðức Giêsu Kitô (x. Dt 1,1-2).

Lời Chúa được chứa đựng trong một kho tàng duy nhất là Thánh Kinh và Thánh Truyền (x. MK 9). Kho tàng đó được Ðức Kitô ủy thác cho Giáo hội qua các Tông đồ, nên cần được bảo tồn, lưu truyền và giải thích bởi Huấn quyền sống động của Giáo hội (x. MK 10).

Trong suốt lịch sử của mình, Dân Chúa luôn tìm được sức sống nơi Lời Chúa. Ngày nay, cộng đoàn Giáo hội cũng được ban sức mạnh, được nuôi dưỡng và lớn lên nhờ lắng nghe, học hỏi, cử hành và sống Lời Chúa (x. MK 21).

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm