Thứ Sáu, 29 Tháng Năm, 2020 15:12

Lời khấn

Votum, Vow, Voeux

Lời khấn là lời hứa có suy nghĩ và tự do với Thiên Chúa về một điều thiện khả thi và tốt hơn (x. GL 1191).

Lời khấn là một việc đạo đức, nhờ đó, Kitô hữu tự hiến cho Thiên Chúa hay thực hiện một điều thiện dâng kính Ngài. Vì hứa với Thiên Chúa, là Ðấng tuyệt đối trung thành, nên con người bắt buộc phải chu toàn lời khấn của mình (x. GLHTCG 2102).

Toà Thánh tháo dỡ lời khấn của 34 nữ tu Pháp | Thế Giới ...

Có hai dạng lời khấn:

- Lời khấn công, khi được Giáo hội nhìn nhận. Ví dụ như lời khấn dòng.

- Lời khấn tư, do cá nhân hứa riêng với Thiên Chúa, hoặc Ðức Mẹ và các Thánh.

Ngoại trừ những trường hợp bị luật cấm, mọi tín hữu đều có thể khấn hứa với ý thức và tự do. Nếu khấn hứa vì một sự sợ hãi quá độ và không chính đáng, hay vì bất cứ hình thức gian dối nào, thì lời khấn vô hiệu (x. GL 1191). Trong một số trường hợp, đấng bản quyền có thể tháo gỡ các lời khấn khi có lý do chính đáng (x. GL 1196).

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm