Thứ Sáu, 04 Tháng Mười Một, 2022 13:10

Luyện tội

Purgatorium, Purgatory, Purgatoire

Luyện: thanh lọc; tội: điều phạm pháp.

Con người sau khi chết sẽ ở một trong ba tình trạng:

- Được kết hợp trọn vẹn với Thiên Chúa;

- Cần phải thanh luyện trước khi có thể kết hợp trọn vẹn với Ngài;

- Bị xa cách đời đời với Thiên Chúa

Bí Mật Của Những Linh Hồn Trong Luyện Tội
 

Luyện tội, luyện ngục, luyện hình là các từ thường được dùng để chỉ tình trạng thanh luyện, khác hẳn với tình trạng bị án phạt đời đời còn được gọi là Hỏa Ngục (x. GLHTCG 10310).

Tuy nhiên, các từ luyện ngục, luyện hình có thể gây hiểu lầm vì chúng gợi lên hình ảnh ngục tù, nơi đó linh hồn bị giam giữ và phải chịu hình phạt để trả nợ, đền bù lại các tội đã phạm. Thực ra, luyện tội không phải là một nơi chốn, cũng không phải là một “quá trình” trong thời gian, mà là một “tình trạng” thiêng liêng. Đó cũng không phải là một áp đặt từ bên ngoài theo kiểu đòi hỏi của một thứ công lý của tòa án, nhưng thuộc bản chất của tội, vì tội làm con người xa cách Thiên Chúa và tha nhân.

Trong tương quan nhân loại, con người phải tự mài giũa để trở nên hòa hợp với nhau. Cũng thế, tương quan của con người với Thiên Chúa - Đấng tuyệt đối hoàn thiện - cũng đòi hỏi họ phải trải qua một cuộc thanh luyện bằng “lửa” tình yêu để có thể kết hợp mật thiết với Ngài.

Giáo lý về luyện tội được củng cố bởi truyền thống cầu nguyện cho người quá cố vốn đã tồn tại từ rất lâu đời, như được mô tả trong Thánh Kinh (x. 2Mcb 12,46).

 

Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm