Thứ Năm, 22 Tháng Sáu, 2017 14:28

Mái nhà

“Điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng” (Mt 10,27).

Phần lớn các tòa nhà thời Thánh Kinh có mái bằng. Với thời tiết nóng nực, chúng được sử dụng vào nhiều việc hơn là chỉ để trú ngụ.

Những công dụng của mái nhà:

- Căn chòi dựng trên mái nhà để thêm phòng: vợ chồng ở Sunêm, để tiếp tiên tri Êlisa, đã bàn tính: “Mình phải làm cho ông một căn phòng nhỏ trên lầu ...” (2V 4,10; x. 2Sm 16,22; Cn 21,9; 25,24).

- Các vị khách ông Giôsua sai đi do thám họ trong phòng trên mái nhà cô kỹ nữ Rakháp (Gs 2,8; x. 1Sm 9,25-26).

- Mái nhà được dùng làm nơi thư giãn giải trí như khi vua Đavít “đi bách bộ” và ... (2Sm 11,2; x. Đn 4,29; Mt 24,17 // Mc 13,5 // Lc 17,31).

- Mái nhà được dùng làm nơi tuân thủ luật đạo, như thời ông Nơkhêmia (Nkm 8,16; x. 2V 23,12; Gr 19,13; 32,29; Xp 1,5; Cv 10,9).

Trong các thành thị, một số mái nhà là không gian mở, là nơi công cộng: “... trên mái nhà và tại các quảng trường, mọi người đều rên xiết và khóc lóc thảm thương” (Is 15,3; x. Tl 9,50-52; 2Sm 18,24; Gr 48,38; Mt 10,26-27 // Lc 12,2-30).

Mái nhà thường được làm bằng lớp đất sét dầy, như người ta đã phải “dỡ mái nhà” để “thả người bại liệt nằm trên chõng xuống” (Mc 2,4 // Lc 5,19).

Mái nhà là biểu trưng cho cả ngôi nhà, như viên đại đội trưởng đã thưa với Chúa Giêsu: “Tôi chẳng đáng Ngài vào dưới mái nhà tôi ...” (Mt 8,8 // Lc 7,6).

 LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm