Thứ Sáu, 15 Tháng Bảy, 2022 07:02

Matta và Maria

Có hai thành phần trong Lời Chúa, đó là lắng nghe và thực hành. Hoạt động của Matta và Maria là hai yếu tố cần thiết, nhưng có sự cần thiết hơn trước khi hành động là lắng nghe.

Trong Thiền luận, với phương pháp chỉ thẳng, phát biểu về chân lý thiền là chân lý thực hiện, nghĩa là sống thực chứ không chỉ dừng ở suy tưởng. Trong đời sống, thường người ta sống cái thực tại đã được định hình từ trong nội tâm, tiềm thức. Người ta không sống vì những lý luận, những lý thuyết, đơn giản người ta sống theo những chuẩn mực đã được đào luyện trước thành thói quen, tùy độ sâu rộng.

Chúa khen Maria chọn phần tốt nhất, còn Matta chọn phần khác, không phải xấu mà là thiếu. Theo nguyên tắc chú tâm của việc làm mới quyết định: Nghe để tâm nghe, chỉ một việc, không sao nhãng chuyện khác. Chuẩn bị bữa ăn, để tâm nấu ăn, không sao nhãng việc nấu ăn.

Có người sánh ví, cuộc sống và  thời gian như bút vẽ trên bức tranh thủy mặc. Một nét bút buông xuống trong khoảng thời gian trên bức tranh để vẽ lên, nét mực không còn tẩy xóa. Nó là vĩnh viễn, cái gì đã sống thì đã là quá khứ. Một nét tẩy trên bức tranh thủy mặc là bộc lộ một bức tranh bị lỗi, bị tước bỏ khỏi sự hoàn hảo của bức tranh.

Cái gì đã qua là qua, không thể sửa đổi. Từ một thực tế đó, nghe lại lời khen của Chúa đối với Maria, mới hiểu điều cơ bản của hành động cần dựa trên nền tảng “nghe và hiểu”. Tập chú vào điều nghe nên gọi là “lắng”, lắng nghe tiếng gió nhẹ thì thầm, lắng nghe mặt nước lay động nhẹ trên mặt hồ. Lắng nghe Chúa Thánh Thần nói trong gió nhẹ, trong làn sương mỏng buổi sớm, tiếng gợn nhẹ mặt hồ nước, lắng trong tâm để thấm vào sâu tận tâm can, trở thành máu thịt.

Chúa Giêsu khen Maria, như để mời gọi người nghe Chúa, cần để tâm thật tịnh, lắng thật sâu, có thể chạm tới tận nguồn sống. Để rồi như Matta nấu ăn, như thể nghe tiếng xèo của dầu chiên, nghe tiếng xôi của nồi nấu, nghe mùi thơm của cơm, tận cùng sâu lắng của nguồn thực phẩm thơm ngon đang tuôn trào nguồn nuôi dưỡng. Thết đãi Chúa với hết linh hồn, hết trí khôn, hết lòng, hết sức. Đó là cội nguồn sự sống đang dạt dào thể hiện đời sống bằng hành động “sống đúng là đang sống”.

Trong cuộc sống hôm nay, con người bị trộn lẫn nhiều thứ, chịu chi phối nhiều mặt, làm mất đi ý nghĩa đời sống. Cần trở lại với điều cơ bản nhất, ý thức mình đang sống, sống sự sống dồi dào, từ việc tập lắng nghe và hành động hết lòng và hết sức.

Dòng chảy cuộc sống vẫn đang chảy. Xin Chúa dạy chúng con biết lắng nghe, biết thẩm thấu tận sâu thẳm và để được kín múc tận nguồn sống, để sống đời sống một cách phong phú nhất với điều Chúa ban tặng.

 

Lm Giuse  Hoàng Kim Toan - TGP. TPHCM

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm