Thứ Năm, 16 Tháng Tám, 2018 14:15

Máu Chúa Giêsu Kitô

“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời” (Ga 6,54).

Việc Chúa Giêsu Kitô đổ máu mình ra được coi như một biểu tỏ trao ban sự sống làm lễ đền tội nhân loại.

Máu Chúa Giêsu Kitô là một phần thuộc nhân tính của Người. “Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì máu cùng nước chảy ra” (Ga 19,34). “Lòng xao xuyến bồi hồi... và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất” (Lc 22,44). Các thượng tế trách các tông đồ: “lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi !” (Cv 5,28; 1Ga 5,6).

Máu Chúa Giêsu Kitô được dâng làm hy lễ: “Người đã vào cung thánh với chính máu của mình... để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa” (Dt 9,12-14.23-26; 10,3-4; 13,11-12). Có giá trị xá tội: “Thiên Chúa đã đặt Người làm hy lễ xá tội nhờ Máu của Người cho những ai có lòng tin” (Rm 3,25; x. Ep 1,7; Kh 7,14).

Máu Chúa Giêsu Kitô phát sinh những hiệu quả:

- Thiết lập giao ước mới: “Sau bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu và nói: Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy” (1Cr 11,25 // Mt 26,27-28// Mc 14,14,23-24 // Lc 22,20; x. Dt 8,11-15; 12,24; 13,20).

- Ơn cứu chuộc: “Hội Thánh Người đã mua bằng máu của chính mình” (Cv 20,28; x. 1P1,1-2). “Anh em đã được cứu chuộc nhờ Bửu Huyết của Con Chiên vẹn toàn không tỳ tích” (1P 1,19; Kh 5,9-10).

- Ơn tha tội và công chính hóa: “chúng ta được nên công chính nhờ máu Đức Kitô đổ ra” (Rm 5,9). Chúa Giêsu nói: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, để ra cho muôn người được tha tội” (Mt 26,28 // Mc 14,24 // Lc 22,20; Rm 3,25-26).

- Chiến thắng sự dữ và Satan (Kh 7,14-17; 12,10-11).

- Giải phóng khỏi tội lỗi: “Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta” (Kh 1,5-6).

- Lời hứa tái thiết toàn diện: “Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất, và muôn vật trên trời” (Cl 1,19-20).

Máu Chúa Giêsu Kitô và các tín hữu:

- Các tín hữu được rửa sạch mọi tội lỗi: “Máu của Người thanh tẩy luơng tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết ...” (Dt 9,14; 10,22; 13,12; 1Ga 1,6-9).

- Các tín hữu được thêm tin tưởng trước mặt Chúa: “Trước kia anh em là những người ở xa, nhưng nay, trong Đức Giêsu Kitô, nhờ máu Đức Kitô đổ ra, anh em đã trở nên những người ở gần” (Ep 2,13; x. Cl 1,19-22; Dt 10,19-22)

Máu Chúa Giêsu Kitô trong bữa Tiệc Ly:

- Lời mời chia sẻ: “Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào máu Đức Kitô ư ? ...” (1Cr 10,16). Và chính Chúa Giêsu đã nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời” (Ga 6,53-54).

- Nhưng cũng có những cảnh báo về tội phạm đối với máu Chúa Giêsu Kitô: “Bất cứ ai ăn Bánh hay uống chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa” (1Cr 11,27; x. Dt 10,28-31).

 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm