Thứ Sáu, 20 Tháng Bảy, 2018 13:14

Mệt mỏi

“Chính anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31).

Mệt mỏi là hậu kết tự nhiên do công việc sự căng thẳng mà Thiên Chúa đã cung ứng cho có được sự thư giãn, nghỉ ngơi và dưỡng sức. Thánh Kinh nhận biết rằng sự mệt mỏi có thể từ những nguyên do thiêng liêng lẫn thể lý.

Các nguyên nhân gây nên mệt mỏi:

- Công việc đến nỗi biến động mạnh, nhưng “Chúa Giêsu vẫn ngủ” (Mt 8,24 // Mc 4,38 // Lc 8,23; x. Gv 10,15; 12,12).

- Những ưu phiền và căng thẳng: “như khi vua Đavít trốn chạy Absalon: Dân đói, mệt lả và khát trong sa mạc” (2Sm 17,29; x. 1V 19,3-5: ông Êlia...; G 16,7; Tv 69,3; 2Cr 12,15).

- Mối bận tâm và lo lắng: “Con lâm cảnh ngặt nghèo, ngài lo lắng chăm nom” (Tv 31,8-10; x. Tv 6,6; 32,3-4; 119,28; Gr 45,3; Lc 22,45).

- Lòng ham muốn bạc tiền và chiếm hữu: “chớ nhọc công thu tích của cải và cũng đừng bận tâm đến nó” (Cn 23,4).

- Du lịch, di chuyển (Đnl 25,18; Tl 8,4; 2Sm 16,14; Ga 4,6).

- Tuổi già: “Ngày ấy, người giữ nhà sẽ run lẩy bẩy...” (Gv 12,3).

- Nhiệt tình lo việc nhà Chúa (Tv 119,139).

- Những cuộc chiến (Tl 4,21; 1Sm 14,31; 2Sm 21,15; 23,10; Gr 51,30).

- Tội lỗi và phản loạn (Is 57,10; Gr 9,3; Ed 23,43).

- Ngu xuẩn (Gv 1,8; Is 46,1; 17,13; Gr 12,13).

Thiên Chúa giúp đối phó với sự mệt mỏi:

- Thiên Chúa hứa trợ giúp và cho nghỉ ngơi: “... Thiên Chúa không mệt mỏi, chẳng nhọc nhằn. Người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi kẻ kiệt sức, Người làm cho nên cường tráng ...” (Is 40,28-31; x. Is 46,4; 2Cr 9,8).

- Chúa Giêsu Kitô cho được nghỉ ngơi lại sức (Mt 11,28-30; Kh 2,23; Mc 6,31)

- Niềm tín thác vào Chúa là thuốc giải độc khỏi lo lắng buồn phiền, như lời khuyên tin tưởng vào Chúa quan phòng (Mt 6,25-27 // Lc 12,25-27; x. Tv 119,28).

- Thiên Chúa cung ứng thời giờ để nghỉ ngơi khi dựng nên “đêm” (St 1,5) và Thiên Chúa đã hoàn thành công việc của Người. Khi làm xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi” (St 2,2 // Xh 20,8-11 // Đnl 5,12-17; Tv 127,2; Gr 31,25).

Sự trợ giúp của tha nhân để đối phó với sự mệt mỏi:

- Những khích lệ để được mạnh mẽ trong Chúa và kiên trì (Tv 27,14; 1Cr 15,58; x. Gl 6,9; 2Tx 3,13; Dt 12,1-3).

- Sự trợ giúp của Chúa dẫn tới từ tha nhân, như từ người tôi tớ (Is 50,4; x. 2Cr 1,3-4).n

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm