Thứ Năm, 14 Tháng Năm, 2020 11:56

Mồ côi

 

(CN VI PS - Ga 14,15-21)

“Thầy sẽ không để anh em mồ côi” (Ga 14,18).

Mồ côi là những đứa trẻ mà cha mẹ đã chết. Ðây là nhóm người Thiên Chúa tỏ ra ưu ái đặc biệt. Chúa cũng mong dân Ngài làm như vậy. Những ai lợi dụng chúng thì tự chuốc lấy án phạt của Thiên Chúa.

Pravoslavni vernici danas obeležavaju Veliki četvrtak kao znak ...

Mồ côi là biểu tượng của:

- Sự yếu đuối: “hãy bênh quyền lợi kẻ mồ côi, người hèn mọn, minh oan cho người khốn khổ, kẻ bần cùng” (Tv 82,3; x. G 29,12; Is 9,17).

- Tình trạng khổ cực bị ruồng bỏ: “... chúng con khổ cực biết chừng nào ... chúng con mồ côi cha, mẹ chúng con góa bụa” (Ac 5,1-3; x. Tv 109,9.12).

Thiên Chúa săn sóc những kẻ mồ côi: “Chúa xử công minh cho cô nhi quả phụ ...” (Ðnl 10,18; x. Tv 10,14.17-18; 68,5; 146,9; Gr 49,11; Hs 14,3).

Thiên Chúa muốn dân Ngài chăm sóc các cô nhi:

- Họ không thể bị áp bức: “Ðừng áp bức người góa bụa và kẻ mồ côi”. (Dcr 7,10; x. Ðnl 24,17; 26,12-13; Gr 22,3).

- Săn sóc họ sẽ mang lại phúc lành: “Bó lúa bỏ sót dành cho ngoại kiều và cô nhi quả phụ, như vậy Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ chúc phúc cho anh em trong mọi việc anh em làm” (Ðnl 24,19; x. Ðnl 14,28-29; Is 1,17; Gr 7,5-7; Gc 1,27).

Bóc lột cô nhi là dấu độc ác: “... chúng giết người quả phụ, người khách ngoại kiều, tàn sát cả cô nhi” (Tv 94,5-6; x. G 6,27; 22,9; 24,3.9; 31,17.21; Is 1,23; Gr 5,28; Ed 22,7).

Thiên Chúa phạt những kẻ áp bức cô nhi: “Ðáng nguyền rủa thay kẻ làm thiệt hại đến quyền lợi của ngoại kiều, cô nhi quả phụ” (Ðnl 27,19; x. Xh 22,22-24; Cn 23,10,1-4; Kl 3,5).

Các cô nhi được kể vào hàng dân Chúa: “ ... Anh em sẽ liên hoan mừng lễ, cùng với những con trai con gái, tôi tớ nam nữ, với thầy Lêvi, ngoại kiều và cô nhi quả phụ ở trong các thành của anh em” (Ðnl 16,11-14).

Chúa Giêsu Kitô bao gồm cả những kẻ mồ côi về phần thiêng liêng: “Thầy không để anh em mồ côi” (Ga 14,18; x. Gl 4,5-7)

Những điển hình về cô nhi: ông Lót (St 11,27-28); Các con gái của ông Xơlopkhát (Ds 27,1-5);  Bà Ette (Et 2,7).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm