Thứ Sáu, 03 Tháng Ba, 2023 12:20

Môsê và tầm quan trọng của ông

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - NĂM A   - MT 17,1-9

“Và bỗng các ông thấy ông Môsê và ông Êlia hiện ra đàm đạo với Người” (Mt 17,3).

Ông Môsê nắm giữ một số vai trò trọng đại trong lịch sử dân Israel. Sau này nhiều trong số các vai trò này đã đạt tới mức hoàn hảo nơi Chúa Giêsu Kitô.

Các vai trò ông Môsê đã thực hiện:

- Là Thầy dạy dân Israel (Xh 18,20; Mt 23,10; Ga 1,38).

- Là người cầu bầu cho dân (Xh 17,11; 32,11; Ds 12,13; 21,7; Tv 106,23; Ga 17,9; Dt 7,25).

- Là tôi tớ Thiên Chúa (Gs 1,1-2; 2Sb 24,6; Cv 3,13; Dt 3,5; Kh 15,3).

- Là tiên tri (Ds 12,6-8; Đnl 18,15; 34,10; Cv 3,22).

- Là nhà giải phóng (Xh 3,10; Cv 7,35; Gl 5,1).

- Là thủ lãnh, thẩm phán (Xh 18,13).

- Là ký sự “chép lại mọi lời của Chúa” (Xh 24,4; Đnl 31,9; Lc 24,27; Ga 1,45; 5,46)

- Là mục tử (Xh 3,1; Tv 77,20; Ga 10,11)

- Là bạn của Thiên Chúa (Xh 33,11.17; Mt 17,5; Ga 5,20).

- Là trung gian của Luật và Giao ước (Xh 19,5-6; Đnl 6,1-3; 31,9; Gs 23,6; 2V 18,12; Gl 3,19; Dt 9,15; 12,24).

Các tính chất của Môsê:

- Ông là người của niềm tin (Xh 14,13-14; Dt 11,24-28).

- Ông không có tài ăn nói (Xh 4,10).

- Ông đã hiểu rằng luật là nguồn sống (Đnl 32,46-47; Mt 5,17-19; 19,17; Cv 7,38).

- Ông nhiệt tình bảo vệ sự thánh thiện của Thiên Chúa (Xh 32,19; Ds 16,30; Lc 19,45-46).

- Ông thực hiện những phép lạ để tôn vinh Thiên Chúa (Xh 14,15-18; Ga 2,11).

Những định chế ông Môsê thiết lập:

- Ông phát minh và được đồng hóa với hệ thống luật pháp của Giuđa (Gs 1,7-8; 1V 2,3; Ed 3,2; Nkm 13,1; Ga 5,45; 7,23; 1Cr 9,9).

- Ông khai mào nghi lễ giết chiên Vượt Qua (Xh 12,21; Ga 1,29).

- Ông rảy trên dân máu giao ước (Xh 24,8; Lv 17,11; Mt 16,28; Dt 9,13-14; 11,28).

- Ông truyền cử hành nghi lễ xá tội (Lv 16,12-15; Rm 3,25).

Ông Môsê tiến vào vinh quang của Chúa (Xh 24,17-18; 34,29; Mt 17,2; 2Cr 3,7; Kh 15,3-4)

Ông Môsê hiện diện trong cuộc biến hình của Chúa Giêsu (Mc 9,4 //Mt 17,3; Lc 9,30).

Chúa Giêsu Kitô cao trọng hơn ông Môsê “như người làm nhà đáng tôn vinh hơn chính ngôi nhà, thì Đức Giêsu cũng được coi là đáng tôn vinh hơn ông Môsê” (Dt 3,3; 3,5-6).

 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm