Thứ Sáu, 29 Tháng Mười, 2021 14:18

Một Thiên Chúa duy nhất

CN 31 thường niên  - năm B  - Mc 12,28b-34

“Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Ðức Chúa duy nhất” (Mc 12,29b).

Chỉ có Một Thiên Chúa duy nhất. Ðây là đạo lý trọng yếu. Bởi đó chỉ có Ngài là Ðấng phải được tôn thờ. Các thần minh và thần khác chẳng là gì. Thánh Kinh cũng cho thấy các mối quan hệ nội tại trong thần tính mà giáo lý dùng từ ngữ Ba Ngôi để diễn tả.

Dân Chúa được dạy cho biết: Nghe đây, hỡi Israel, Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Ðức Chúa duy nhất” (Ðnl 6,4) Chúa Giêsu nhắc lại (Mc 12,29) và thánh Phaolô cũng vậy (Ep 4,6; 1Tm 2,5; x. Ðnl 4,35; 32,43; Nkm 9,6; Tv 86,10; 83,19; Is 43,10; 44,6; 45,18; Mc 12, 29.32; Rm 3,30; 1Cr 8,6; Gc 2,19)

Thiên Chúa là Chúa duy nhất, mà cũng “chẳng có thần nào giống như Ngài” (1V 8,23), “không ai sánh được như Ngài” (2Sm 7,22; 1Sb 17,20; Tv 89,7; Is 40,18-25)

Chỉ một mình Thiên Chúa là Ðấng ta phải tôn thờ, “không được có thần nào khác” (Xh 20,3.5; Ðnl 5,7-9; Gr 25,6). Chính Thiên Chúa căn dặn “Các ngươi đừng bọc tượng thần bằng bạc mà đặt bên cạnh Ta và cũng đừng tạc tượng thần bằng vàng để tôn thờ” (Xh 20,23) “không được phủ phục trước một thần nào khác (34,14; x. Ðnl 6,14; 13,6-8; 2V 17, 38; Tv 81, 9-10; Gr 1,16; 19,4; 35,15)

Chỉ một mình Thiên Chúa phải được phụng sự “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực” (Mc 12,30; Mt 22,37; Ðnl 6,5; 13,4; 1Sm 7,3; Mt 4,10; Lc 4,8; 1Tx 1,9-10)

Các thần tượng khác chỉ là hư không, “chỉ là tác phẩm bằng gỗ đá do tay người phàm làm ra” (Is 37,19). “ngẫu tượng chẳng là gì trên thế gian” (1Cr 8,4). Vì vậy “đồ cúng là cúng cho ma quỷ, chứ không phải cho Thiên Chúa” (1Cr 10,19-20; Ðnl 32,17; Tv 106, 33; Is 40,18-20; 44,9-11; Cv 14,15; Gl 4,8)

Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, nhưng trong một thần tính lại có liên kết đa phức. Trong Cựu Ước, sách Sáng Thế ghi lại ý định của Thiên Chúa “chúng ta hãy làm ra con người giống hình ảnh chúng ta” (1,26). Cũng trong buổi đầu tạo dựng ấy “Thần Khí Chúa bay lượn trên mặt nước” (St 1,2). Thần Khí được coi như nhân viên của Thiên Chúa. Các thiên thần sứ giả của Thiên Chúa, được đồng hóa, dầu khác biệt với Thiên Chúa (Tl 13,20 Nkm 9,20; Tv 139,7; Is 6,8; 63,10-14). Trong Tân Ước, sự đa phức đã được định rõ thành ngôi vị (Mt 28,19; 2Cr 13,13; Mt 3,16-17; Ga 14,26; 15,26; Cv 2,32-33; Ep 2,18; 2Pr 1,2) là Cha, Con và Thánh Thần.

Lm. Phaolô Phạm Quốc Túy - Giáo phận Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm