Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một, 2020 13:20

Mua - Bán

Chúa nhật XXXII TN - năm A  - Mt 25,1-12

“ ... các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn” (Mt 25,6)

Mua bán là một phần của đời sống thường nhật. Kinh Thánh cho biết Thiên Chúa đòi buộc dân Ngài phải theo cái đòi buộc của luân lý trong lãnh vực này.

Mt 25: 1-13 - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Vài vụ mua bán trong Thánh Kinh:

- Việc mua bán đầu tiên được ghi lại, là việc ông Abraham mua đất làm phần mộ (St 23, 3-4).

- Mua bán đất đai, như việc ông Giuse mua đất cho Pharaô, hạt giống cho dân, rồi thu về một phần sản phẩm (St 47,20-22; x. R 4,3; Cn 31,16; Gr 32,9-10; Mt 27,7; Lc 14,18; Cv 4,34)

- Mua bán súc vật (Lc 14,19)

- Mua bán đồ ăn thức uống (St 41,57; Ðnl 2,28; Ga 6,5; 13,29; Kh 6,6)

- Mua bán các hàng hóa khác (Kh 18,11-13)

- Mua nô lệ (St 17,12; Xh 21,2; Lv 25,44-45; Hs 3,1-2)

- Thị trường lao động (Lv 25,9-10; Mt 20,1-2).

Các tiêu chuẩn của Chúa trong việc mua bán:

- Công bằng (St 23,5-13; 2Sm 24,24)

- Lương thiện (Lv 19,35-36; x. Lv 23,14-16; Ðnl 25,13-16; Cn 11,1; 16,11; 20,10.23).

Các tội phải tránh khi mua bán:

- Bất lương (Cn 20,14; Am 8,5; Mk 6,10-11)

- Tham lam (Cn 11,26)

- Bóc lột (Lv 25,14; x. Ac 5,4; Am 8,6)

- Tính giá quá cao (Lc 15,13)

- Phạm ngày Sabát (Nkm 10,31; 13,15-22)

- Phạm đến đền thờ (Mt 21,12-13 // Mc 11,15-17 // Lc 19,45-46; Ga 2,14-16)

- Báng bổ, mạo phạm (Ed 7,12; 1Cr 7,29-31; Gc 4,13)

- Áp bức do kiểm soát việc mua bán (Kh 13,16-17)

Những mua bán thiêng liêng:

- Các tội nhân bị bán cho tội lỗi (x. 1V 21,10; Rm 7,14)

- Israel bị bán và được cứu chuộc (Tl 2,14; Tv 44,12; Is 43,1; 50,1; 52,3)

- Ðức Giêsu Kitô “... Hội Thánh Người đã mua bằng máu của chính mình” (Cv 20,28; 1Cr 6,20; 7,23; 1Pr 1,18-19; 2Pr 2,1).

- Sự giàu có thiêng liêng phải mua: “chân lý và khôn ngoan, nghiêm huấn và hiểu biết, con hãy mua lấy, chứ đừng bán đi” (Cn 23,23; x. Is 55,1; Mt 13,44-46; 25,9; Kh 3,18).

- Có những quà tặng mà tiền không mua được (G 28,12-19; Tv 49,7-8; Mc 8,37; Cv 8,20).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm