Thứ Sáu, 05 Tháng Năm, 2017 14:22

Mục tử và công việc

“Ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử” (Ga 10,2).

Công việc của một mục tử rất quan trọng và hữu trách trong thế giới nông nghiệp của xứ Palestina cổ xưa. Công việc bao gồm sự chăn dắt, bảo vệ và nuôi dưỡng đoàn chiên. Đó là ẩn dụ trách vụ của quyền lãnh đạo. Thánh Kinh minh định Thiên Chúa là mục tử dân Ngài. Công việc của mục tử vừa khiêm tốn vừa cao quý.

Mục tử là người chăn giữ đoàn vật. Giới thiệu anh em mình với Pharaô, ông Giuse nói: “Những người này làm nghề chăn chiên ...” (St 46,32).

Công việc của một mục tử:

- Chăm sóc, cho ăn cho uống: “Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi” (Tv 23,2-3; x. St 29,3; 26,19-22; Xh 22,5; Lc 13,15; Ga 21,15-17).

- Gìn giữ bảo vệ: “Đức Chúa ... canh giữ họ như mục tử canh giữ đoàn chiên” (Gr 31,10; x. St 4,2; Tv 23,4; 1Sm 17,34-37).

- Chăn dắt đoàn chiên, chứ không lèo lái: “... Anh ta đi trước và chiên đi theo sau ...” (Ga 10,3-4; x. Xh 3,1; Tv 23,2; 77,20; Is 40,11; Gr 50,6).

- Quy tụ chiên: “... chiên nghe tiếng anh gọi tên từng con một và dẫn chúng ra ...” (Ga 10,3; x. Tv 147,4; Is 46,20; Mt 25,32).

Công việc thường ngày của mục tử:

- Tìm kiếm đồng cỏ (St 37,17).

- Nghỉ trưa (Dc 1,7).

- Canh đêm (Lc 2,8; Gr 43,12).

- Xén lông, trong lễ hội hằng năm (1Sm 25,7-8).

- Quây rào để chiên khỏi bị lạc (Tv 50,9; Kb 3,17; Ga 10,1.16).

- Gây giống (St 30,40).

- Dùng thịt và da chiên, bà Rebecca đánh lừa ông Isaac để dành lấy quyền thừa tự cho ông Giacob (St 27,16-27).

Các nan đề mà các mục tử phải đối diện:

- Các luồng gió khô hạn (Gr 12,14; Hs 4,3; 13,15; Ge 1,17-20; Am 1,2).

- Các thú dữ và đạo tặc (1Sm 17,34-37; 25,15; Ga 10,1.12)

Các mục tử là chủ nhân, như ông Giob (G 1,3; x. 1Sm 25,2; 2V 3,4; Am 1,1).

Các mục tử là người làm thuê, như ông Giacob khi trốn ông Esau (St 31,9), ông Amon (Am 3,12).

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm