Thứ Sáu, 20 Tháng Tư, 2018 15:51

Mục vụ

Pastoralis, Pastoral, Pastorale

Mục: chăn nuôi; vụ: việc. Mục vụ: việc chăn nuôi.

Mục vụ là việc Giáo hội chăm sóc giáo dân về mặt thiêng liêng. Việc mục vụ bao gồm ba việc chính: giáo huấn, thánh hóa và cai quản Dân Chúa, qua việc lắng nghe, khích lệ, cổ vũ và giúp đỡ.

Trong quá khứ, công việc này thường dành cho hàng giáo sĩ. Tuy nhiên, theo tinh thần của Công đồng Vaticano II, giáo dân được mời gọi tham gia, trợ giúp, chia sẻ công việc mục vụ trong Giáo hội một cách tích cực tùy theo ơn gọi và khả năng của từng người.

Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm