Thứ Sáu, 26 Tháng Sáu, 2020 18:14

Ngày lễ

Ngày lễ là ngày Hội Thánh dành riêng để: tôn thờ Thiên Chúa, Ðấng Cứu Thế; kính nhớ Ðức Mẹ, các Thiên Thần, Các Thánh; các mầu nhiệm và các biến cố thánh cách đặc biệt.

3 Lễ trọng kính Chúa: BA NGÔI - THÁNH THỂ - THÁNH TÂM - Tin Mừng. TV

Các ngày lễ có ý một nghĩa quan trọng, vì qua đó, Hội Thánh mừng kính các biến cố của mầu nhiệm cứu độ cách đặc biệt.

Từ Công đồng Vatican II, các ngày lễ được chia thành bậc: lễ trọng, lễ kính, lễ nhớ buộc và lễ nhớ không buộc.

Các ngày Chúa nhật, đặc biệt là trong Mùa Vọng và Mùa Chay, có mục đích giúp tín hữu nhớ đến các mầu nhiệm chính. Việc giữ các ngày lễ trọng buộc cũng như những ngày Chúa nhật và việc cử hành Thánh Thể là trung tâm đời sống của Hội Thánh. Theo truyền thống các Tông đồ, ngày Chúa nhật - cử hành mầu nhiệm Vượt Qua - phải được coi như ngày lễ buộc (x. GLHTCG 2177), “ngày thứ nhất của mọi ngày, ngày lễ thứ nhất của mọi ngày lễ, ngày của Chúa” (GLHTCG 2174).

Tiểu ban Từ vựng UBGLÐT/HÐGMVN

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm