Thứ Sáu, 06 Tháng Năm, 2022 13:24

Nghe

Chúa Nhật IV phục sinh  - năm C   - Ga 10,27-30

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27)

Dân Chúa được mời gọi lắng nghe lời Chúa, con Ngài và cả những lời khôn ngoan. Các Kitô hữu không chỉ nghe lời Chúa mà còn phải thực hành. Những ai từ chối không nghe lời Chúa và không sửa mình thì bị luận phạt.

Tầm quan trọng của việc lắng nghe Lời Chúa và các sứ giả của Ngài: Samuel đã thưa: “Xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe” (1Sm 3,10). Khích lệ vua Giơhôsaphat và cư dân Giêrusalem, Giakhalien nói: “xin hãy lắng nghe, …đừng sợ” (2 Sb 20,15). Càng cần phải biết nghe những lời cảnh cáo (Tv 81,9 Gr 26,3-6 Mk 5,2). Lắng nghe sứ giả của Chúa, không thiên kiến (Cv 2,14; 13,16; 23,28). Cần lắng nghe Chúa Giêsu, như chính Chúa Cha mời gọi (Mt 17,5; Mc 9,7; Lc 9,35). Thế mới là môn đệ của Chúa Giêsu (Ga 10,27). Chính Chúa Giêsu kêu gọi “Hãy nghe và hiểu cho rõ” (Mt 15,10; Mc 7,14; Lc 10,16.39; Ga 10,8.16). Còn phải lắng nghe những lời khôn ngoan: “Hãy lắng nghe những lời khuyên, đón nhận lời nghiêm huấn để sau này bạn được nên khôn” (Cn 19,20). “Phải mau nghe, đừng vội nói và khoan giận” (Gc 1,20; x. Tv 34,12; Cn 5,7; 7,24; 8,32-34; 12,15; 13,1; 15,31; Lc 2,46; Gc 2,5).

Kinh Nghiệm Sự Chữa Lành Hoàn Toàn Bằng Lời Cầu Nguyện - HOITHANH.COM

Các tín hữu không được nghe theo các tiên tri giả, hoặc những lời khuyên vô đạo (Gr 23,16; Ðnl 13,1-3.6-8; Gr 27,9.14-17; 29,6-9; Ed 13,19; 1Ga 4,1.5-6; 2Ga 10).

Kẻ gian ác khước từ không lắng nghe Chúa. “Nhà Israel không muốn nghe lời ngươi, vì chúng không muốn nghe lời Ta” (Ed 2,7). “Pharaô vẫn cứng lòng không nghe ông Môsê và ông Aaron” (Xh 7,13; x. 2V 17,14.40; 18,12; Nkm 9,17; Tv 81,12; Is 65,12). Sấm ngôn của Giêrêmia đặc biệt nhấn mạnh rằng dân chúng đã khước từ không nghe lời Chúa (Gr 7,13.26-27; 12,17; 13,11; 17,23; 22,21; 25,3.7; 29,19; 32,33; 34,14; 35,15-17; 37,2; 38,15; 44,5.16).

Những ai từ chối không nghe lời sửa dạy thì bị xử án (Mt 18,15-17)

Dân Chúa không chỉ phải nghe Lời Chúa, mà còn phải đem ra thực hành. “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,28). Nghe mà không thực hành là lừa dối mình, là soi gương rồi quên. Ngược lại “ai thi hành lời Chúa, chứ không nghe qua rồi bỏ, thì sẽ tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm (Gc 1,22-24).

Trong tiếng Do Thái và tiếng Hy Lạp, động từ nghe liên hệ với động từ “vâng phục”, như từ “nghe lời” miền nam vẫn dùng (x, Ed 33,12; Mt 7,24-27; Lc 6,47-49; Rm 2,13).

Những mẫu gương của những người biết lắng nghe: Sara (St 18,10). Rebecca (St 27,5), Samuel (1Sm 3,9-10), con cái nghe lời dạy dỗ (Cn 19,27), Chúa Giêsu Kitô lắng nghe các thày dạy luật (Lc 2,46). Dân chúng lắng nghe Chúa Giêsu (Lc 5,1; 20,45). Cô Maria lắng nghe Chúa Giêsu (Lc 10,39). Dân chúng lắng nghe các tông đồ (Cv 16,14.25; 26,29).

 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm