Thứ Sáu, 07 Tháng Tám, 2020 19:16

Nghèo

Paupertas, Poverty, Pauvreté

Nghèo là tình trạng không có hoặc thiếu thốn những nhu cầu tối thiểu trong đời sống, như thiếu về cái ăn, chốn ở, y tế, giáo dục.

Nghèo được hiểu dưới nhiều hình thức: vật chất, văn hóa, tôn giáo... Nghèo là một hoàn cảnh thiếu thốn, do trách nhiệm cá nhân, do thiếu liên đới, hoặc thiếu bác ái, bất công trong xã hội.

Thánh Êlizabeth Hungary - Hạnh các Thánh - cgvdt.vn

Con người cần phải làm việc để cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa (x. St 2,15), để nuôi sống mình và gia đình, cũng như phục vụ cộng đồng nhân loại nhằm tránh tình trạng nghèo đói. Thánh Phaolô nói: “Ai không chịu làm việc thì cũng đừng ăn” (2 Tx 3,10b).

Trách nhiệm xã hội là giúp mọi người có công ăn việc làm phù hợp và hưởng thành quả việc làm của họ. Ngày nay, trách nhiệm này còn mang một chiều kích quốc tế: Những nước giàu, đầy đủ phương tiện phát triển phải có trách nhiệm đối với những nước nghèo (x. Gioan Phaolô II, Thông điệp Quan tâm đến vấn đề xã hội, số 16).

Người nghèo là đối tượng được Chúa Giêsu yêu thương và chúc phúc cách đặc biệt (x. Lc 6,20). Tinh thần nghèo khó được xem như một trong những điều kiện để đạt được Nước Trời (x. Mt 5,3).

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm