Thứ Sáu, 22 Tháng Chín, 2017 18:24

Nghi lễ

Ritus, Rite, Rite

Nghi: lễ tiết; lễ: thể thức theo phép tắc. Nghi lễ: lễ tiết có tính cách trang trọng theo phép tắc.

Nghi lễ là những hoạt động xã hội, tôn giáo mang tính biểu tượng, theo những quy tắc nhất định.

Nghi lễ là việc cử hành phụng tự của cộng đoàn, quy chiếu về biến cố nền tảng là Cái Chết và Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô.

Các nghi lễ chính yếu là Phụng Vụ bí tích, đều hướng về việc tưởng niệm biến cố nền tảng này, làm cho tín hữu được hiệp thông với mầu nhiệm cứu độ ngay trong hiện tại, và hướng về niềm hy vọng cánh chung.

Các nghi lễ trong Phụng Vụ bí tích diễn tả lòng tin, cậy, mến của các tín hữu đối với Thiên Chúa, biểu trưng việc Thiên Chúa thánh hóa và ban ân sủng của Ngài cho họ, và xây dựng Nhiệm Thể Chúa Kitô là Hội Thánh (x. PV 59).

Về hình thức, các nghi lễ có những yếu tố cố định và bất định:

1) Yếu tố cố định:

- Vật chất (bánh, rượu, nước...) và lời nguyện;

- Thừa tác viên (thường có chức thánh);

- Cấu trúc của nghi lễ (đối với các bí tích, đây là yếu tố liên quan đến tính hữu hiệu).

2) Yếu tố bất định: tư thế và cử chỉ, thời gian và nơi cử hành, ngôn ngữ... có thể thay đổi tùy theo bối cảnh văn hóa hay phong tục địa phương.

Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm