Thứ Sáu, 01 Tháng Sáu, 2018 15:16

Nghi lễ

“Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu” (Mc 14,12).

Những thực hành trang trọng bề ngoài và những nghi lễ biểu trưng hay ghi nhận các biến cố quan trọng có ý nghĩa thiêng liêng. Dầu các nghi lễ có vị trí trong đời sống tôn giáo, nhưng lại có thể trở thành trống rỗng và giả hình và mất đi ý nghĩa đạo đức thâm sâu của chúng. Thế là các nghi thức trở thành vị luật và đáng bị loại bỏ.

Các nghi lễ ghi nhận các biến cố quan trọng.

-Các giai đoạn khác nhau trong đời, chẳng hạn ông Giuse cử hành tang lễ cho cha mình (St 50,7.10-11), Hãy thánh hiến mọi con đầu lòng cho Chúa (Xh 13,2); ông Samson cưới vợ (Tl 14,10); Tưởng niệm tổ tiên (Gs 34,5); Tiệc cưới tại Cana (Ga 2,1-2); viếng mộ (Ga 20,1-4).

- Việc thờ phượng tại đền thờ: “Tôi (Nơkhêmia) bảo người ta thanh tẩy các phòng rồi cho đem về lại đó các vật dụng của Nhà Thiên Chúa, các lễ vật và trầm hương” (Nkm 13,9; x. 1V 9,25; 1Sb 16,40; 2Sb 8,13; 29,15; Tv 5,7; 118,19-20; 138,2; Cv 3,1).

- Các nhà lãnh đạo được tuyển chọn: như Barnaba và Saolô (Cv 13,2-3; x. Lv 8,30; 1Sm 16,13; 1V 1,39; Cv 6,5-6; 9,17; 1Tm 4,14).

- Các biến cố lịch sử: như việc ông Bôát cưới bà Rút (R 4,7-8; x. St 35,14; Xh 12,14; 13,9; Gs 4,4-9; 1Sm 7,12; Lc 22,19; 1Cr 11,24-25).

Các nghi lễ là biểu tượng thiêng liêng của việc Thiên Chúa hiện diện: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ” (Mt 18,20; x. Xh 30,25-29; Ds 4,4; 10,35-36; 1V 8,3-6 // 2Sb 5,4-7; 1V 8,29 // 2Sb 6,26; 1Sb 6,49; Dt 9,1-7).

Các nghi lễ khởi đầu

- Cắt bì (Lv 12,3; x. St 17,10; Gs 5,2; Lc 2,21-24).

- Phép rửa tội (Mt 29,19; x. Cv 2,38; 16,33-34; 1Pr 3,21).

Các nghi lễ liên quan tới nghi thức thanh tẩy: Xh 30,18-20 ông Môsê truyền làm cái vạc bằng đồng đựng nước đặt giữa lều hội ngộ và bàn thờ để ông Aaron và con cái rửa (x. Lv 14,14-18; 16,26; 22,6; Ds 19,7; Dt 19,10).

Các nghi lễ xá tội: “... Máu xá tội được vì nó là mạng sống” (Lv 17,11; x. Lv 4,20; 8,30-35; 16,10; Dt 5,1).

Các nghi lễ truyền đạt các thực tại thiêng liêng

- Lễ Vượt Qua, một nghi lễ biểu trưng lịch sử cứu độ (Lc 22,15-16; x. 2V 23,21-22; Er 6,21-22; Mt 26,17 // Mc 14,12 // Lc 22,7-9).

- Phép rửa biểu trưng sự tái sinh (Ga 3,5; x. Cv 10,48; 22,16; Gl 3,27; Cl 2,12).

- Hôn nhân, nghi lễ biểu trưng tình vợ chồng chung thủy (Mt 19,6 // Mc 10,9; Ep 5,25-28; Dt 13,4; Kh 19,7).

Các nghi lễ rơi vào giả hình:

- Nghi lễ tẩy rửa không có sự thanh sạch nội tâm (Mt 23,25; x. Mt 23,27-30; Mc 7,4).

- Các nghi lễ hiến tế mà không có sự hối cải nội tâm (Am 5,21-22; 1Sm 15,22; Tv 51,16-17; Is 2,11-17; Hs 8,11-13; Ml 1,8).

- Các nghi lễ khởi đầu (gia nhập) mà không thực sự cam kết (1Cr 7,19; Cv 15,1.8-10; Rm 2,28-29; Gl 5,6).

Chúa Giêsu Kitô mang lại sự tự do đối với các nghi lễ vô nghĩa “ Chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta ...” (Gl 5,1; x. Gl 4,8-10; Ep 2,14-18; Cl 2,13-23; Dt 7,18-19).

LM. PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm