Thứ Sáu, 03 Tháng Bảy, 2020 14:14

Ngộ đạo, thuyết -

Gnosticismus, Gnosticism, Gnosticisme

Ngộ: biết, tinh ra; đạo: đường, tín ngưỡng.

Ngộ đạo thuyết là thuyết chủ trương con người được cứu rỗi nhờ biết những chân lý ẩn kín về Thiên Chúa, về thế giới và về con người. Sự biết được đó gọi là khải ngộ (Gnose), do sự tìm tòi cá nhân (x. GLHTCG 285).

Bài 16 : Tin mừng Đức Giêsu Kitô (Tuyên xưng đức tin công giáo ...

Ðây là một phong trào tôn giáo mang màu sắc triết lý, được khai sinh vào khoảng thế kỷ I, bởi Simon - Nhà Ảo thuật.

Ngộ đạo thuyết còn gọi là “Duy thức luận”, chủ trương rằng con người, vốn là hữu thể có nguồn gốc thần linh, sau một biến cố bi thảm bị đày xuống trần gian, vì thế, luôn mang trong mình tâm trạng hoài hương và khả năng có thể quay trở về tình trạng nguyên thủy.

Người gia nhập phong trào tôn giáo này phải trải qua một số nghi thức khai tâm.

Ngay từ đầu, Ngộ đạo thuyết là một mối nguy hiểm cho các Kitô hữu vì bỏ quên điều cốt lõi của đức tin Kitô giáo là chính Ðức Giêsu Kitô và mặc khải. Vì theo thuyết này, con người có thể được cứu rỗi nhờ những tri thức về các chân lý kín ẩn riêng tư, không cần biết đến Ðức Giêsu Kitô.

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm