Thứ Sáu, 13 Tháng Tư, 2018 15:16

Ngỡ ngàng / kinh ngạc

“ ... các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng ...” (Lc 24,41).

Sửng sốt, ngạc nhiên thường là phản ứng trước hoạt động và lời của Thiên Chúa và lời Đức Giêsu Kitô.

Ngỡ ngàng trước các hoạt động của Thiên Chúa:

- Các hoạt động kỳ diệu của Thiên Chúa: “Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công” (Tv 98,1) (x. Gs 3,5; Tl 13,19; 1Sb 16,24; Tv 71,17; 72,18; 86,10; 96,3; 118,22; Is 52,1; Đn 3,24; Kh 15,1.3).

- Việc lao động: “Thiên Chúa cho nổi sấm và loan báo những kỳ công” (G 37,5).

- Thiên Chúa phán xét (Is 29,9; Kb 1,5; Ga 5,28).

Đời sống của Chúa Giêsu gây ngỡ ngàng: “Đức Giêsu không trả lời ông một điều nào, khiến tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên” (Mt 27,14 // Mc 15,5), Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simêon vừa nói về Người (Lc 2,33.47; 4,22).

Ngỡ ngàng trước giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô:

- Vì thẩm quyền vốn có: “... dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền ...” (Mt 7,28-29 // Mt 13,54 // Mc 6,2 Mc 1,22 // Lc 4,32; Mc 1,27 // Lc 4,36; Ga 7,15).

- Khi tranh luận với người Pharisêu: “Nghe vậy, họ ngạc nhiên và để Người lại đó mà đi” (Mt 22,22 // Mc 12,17 // Lc 20,26).

- Khi tranh luận về thần học với nhóm Sađốc (Mt 22,33).

- Sau khi nghe nói chuyện với chàng trai giàu có, các môn đệ sửng sốt (Mt 19,25 // Mc 10,26; Mc 10,24).

- Sau khi thanh tẩy đền thờ: “... đám đông đều rất ngạc nhiên” (Mc 11,18 // Lc 19,4).

Ngỡ ngàng khi Chúa Giêsu Kitô mạc khải về mình: “Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng ...” (Lc 24,41; x. Ga 5,20; 1Tx 1,10).

Ngỡ ngàng trước các phép lạ Chúa Giêsu Kitô làm.

- Các phép lạ chữa bệnh (Mt 15,31; x. Mt 9,8 // Mc 2,12 // Lc 5,26; Mc 5,42 // Lc 8,56; Cv 3,10-11).

- Việc trừ quỷ: “mọi người đều kinh ngạc ... ông ấy ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh” (Mc 1,27; x. Mt 9,33; Lc 11,14; Mc 5,20; Lc 9,43).

- Các phép lạ trên thiên nhiên: “Người ta ngạc nhiên và nói: ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh” (Mt 8,27 // Lc 8,25; x. Mt 21,20; Mc 6,51; Lc 5,9).

Ngỡ ngàng vì Chúa Thánh Thần đến vào ngày lễ Ngũ Tuần và các biến cố kèm theo. (Cv 2,12; x. Cv 2,7; 8,13; 9,21; 10,45; 12,16; 13,12).

Chính Chúa Giêsu Kitô ngỡ ngàng đối với đồng hương Nadarét, “Người lấy làm lạ vì họ không tin” (Mc 6,6), hay với đức tin của viên đại đội trưởng, “Ngay cả trong Israel, Tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế” (Lc 7,9).

LM. PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm