Thứ Sáu, 22 Tháng Tư, 2022 14:22

Ngón tay

Chúa Nhật II phục sinh  - năm C   - Ga 20,19-31

“Ông Tôma đáp: …nếu tôi không xỏ tay vào lỗ đinh… tôi chẳng có tin” (Ga 20,25)

  Ngón tay được sử dụng nhiều cách, tốt lẫn xấu. Các ngón tay nổi bật trong nghi thức tế lễ của Cựu Ước và đã được dùng làm biểu tượng của uy quyền, tố giác và nỗ lực tối thiểu.

  Các hoạt động thông thường dùng đến ngón tay: “Chúa là Ðấng dạy tôi luyện thành tay võ nghệ cao cường” (Tv 144,1). “Nàng tra tay vào guồng kéo sợi, và cầm chắc suốt chỉ trong tay” (Cn 31,19). “Mộc dược đầu ngón tay nhỏ giọt xuống then cài” (Dc 5,5).

  Ngón tay được dùng đến trong các nghi thức hy tế:

- Việc thánh hiến các tư tế “Ngươi sẽ lấy máu con bò, dùng ngón tay mà bôi vào các góc bàn thờ…” (Xh 29,12 x. Lv 8,15).

- Dâng lễ xá tội, thầy tư tế: “… đặt tay lên đầu con bò và sát tế con bò trước nhan Ðức Chúa” (Lv 4,6; x. Lv 4,17.25.30.34; 9,9).

- Ngày xá tội, Aaron “dùng một ngón tay lấy máu con bò tơ rảy trên nắp xá tội, về phía đông, rồi đằng trước nắp xá tội, ông cũng dùng ngón tay mà rảy máu bảy lần” (Lv 16,14.19).

- Cử hành nghi thức thanh tẩy: “Tư tế nhúng một ngón tay phải vào dầu ở trong lòng bàn tay trái và lấy ngón tay rảy dầu bảy lần trước nhan Ðức Chúa” (Lv 14,16; Ds 19,4).

Ngón tay là đơn vị đo lường (Gr 52,21)

Ngón tay biến dạng: “Có một người, tay chân đều có sáu ngón” (2Sm 21,20; 1Sb 20,6)

Ngón tay Chúa Giêsu:

- Chữa lành bệnh người điếc ngọng (Mc 7,32-35).

- Viết trên đất (Ga 8,6; x. Ðn 5,5)

Ngón tay chứng minh Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh (Ga 20,25; x. Ga 20,28)

Ngón tay làm điều dữ:

- Dân Chúa đã “phủ phục trước những thứ bàn tay họ tác tạo” (Is 2,8; x. Is 17,8 59,3).

- “Cử chỉ đe dọa” (Is 58,9) “Tên gian ác … dùng ngón tay ra hiệu” (Cn 6,12-13).

- Làm hại, như Chúa truyền cho Satan “Chỉ có con người của Gióp là ngươi không được đưa tay đụng tới” (G 1,12).

Các ngón tay được dùng tới trong các hành động biểu trưng:

- Nhẫn đeo tay là dấu tỏ uy quyền (St 41,42; Et 3,10; 8,2; Lc 15,22).

- Sự biếng nhác không chịu nỗ lực chút nào, như các kinh sư “bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì không buồn động ngón tay vào” (Mt 23,4; x. 1V 12,10 // 2Sb 10,10; Lc 11,46).

- Như một nhắc nhớ hữu hình: “lời giáo huấn của Thầy, hãy đeo vào ngón tay …” (Cn 2,3; x. Ðnl 6,8; 11,18).

 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm