Thứ Sáu, 21 Tháng Năm, 2021 18:10

Ngũ tuần, lễ

Ngũ tuần, Lễ -

Pentecoste; Pentecost, Pentecôte

Ngũ: năm; tuần: mười ngày. Ngũ tuần: năm mươi ngày.

20180520 - Pentecoste in Basilica - Cover Image

Ngũ Tuần là một lễ lớn của người Do Thái, xuất hiện vào thế kỷ II TCN, được cử hành vào ngày thứ năm mươi sau Lễ Vượt Qua, để kỷ niệm việc Ðức Chúa thiết lập Giáo Ước và ban bố Lề Luật trên núi Sinai (x. Xh 19-20).

Lễ này có nguồn gốc từ một lễ nông nghiệp, là ngày tạ ơn và dâng cho Thiên Chúa hoa quả đầu mùa (x. Lv 23,15-20). Do đó, lễ này còn gọi là Lễ Mùa Gặt (x. Xh 23,16), ngày hoa trái đầu mùa hay Lễ Các Tuần (x. Ds 28,26).

Lễ Ngũ Tuần mà các Tông Ðồ mừng sau khi Chúa Giêsu lên trời là một ngày đặc biệt: ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các ông (x. Cv 2,1-4). Do đó, trong Kitô giáo, Lễ Ngũ Tuần còn được gọi là Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm