Thứ Sáu, 25 Tháng Mười Hai, 2020 18:09

Nhập thể

Incarnatio, Incarnation, Incarnation

Nhập: vào; thể: thân xác. Nhập thể: vào thân xác.

Nhập Thể là đặc ngữ Công giáo chỉ việc Con Thiên Chúa xuống thế làm người.

Bài giảng: Lễ Giáng Sinh (+video)

Từ này diễn tả niềm tin Kitô giáo: Ðể cứu chuộc nhân loại, Con Thiên Chúa, tuy vẫn hoàn toàn là Thiên Chúa, đã thật sự trở thành người cách trọn vẹn (Ga 1,14; Gl 4,4-5). Chúa Giêsu - Con Thiên Chúa - đã được sinh ra bởi Ðức Trinh nữ Maria, do quyền năng Chúa ThánhThần, tại một nơi (theo Tân Ước là Bêlem) và vào một thời điểm nhất định trong lịch sử (các sử gia cho là vào khoảng năm 6 - 4 TCN). Người đã chết trên thập tự giá tại Giêrusalem, dưới thời tổng trấn Phongxiô Philatô và đã sống lại từ cõi chết với một thân xác vinh hiển (x. Rm 1,3-4; Kinh Tin Kính).

Từ Công đồng Nicea I (325) đến Công đồng Costantinopoli III (680/681), GH đã lên án nhiều trường phái khác nhau chối bỏ niềm tin vào mầu nhiệm Nhập Thể, khi họ chối bỏ nhân tính trọn vẹn hoặc thần tính của Ðức Giêsu Kitô (GLHTCG 465).

 Tiểu ban Từ vựng  - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm