Thứ Sáu, 28 Tháng Sáu, 2019 14:06

Nhiệt tâm, sốt sắng

(CN XIII thường niên - Lc 9,51-62)

“ … Người nhất quyết đi lên Giêrusalem” (Lc 9,51)

Nhiệt tâm hay sốt sắng là toàn dân gắn kết với Thiên Chúa, với một người hay một phận vụ nào đó. Dân Thiên Chúa được khích lệ bày tỏ sự gắn kết như vậy.

Dân Thiên Chúa cần hết lòng sốt sắng với Thiên Chúa: “Hãy yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em” (Ðnl 6,5).

Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa” (Rm 12,1; x. Ðnl 30,1-3; Tl 5,2; Tv 119,2; Gr 29,11)

Kết quả hình ảnh cho (Lc 9,51

 Những điển hình về nhiệt tâm đối với Chúa: “Như nai rừng … hồn con cũng trông mong được gần Ngài, Lạy Chúa” (Tv 42,1); “… vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Ðức Kitô” (Pl 3,7-8; x. Ds 14,6-9; 32,11-12; Gs 14,7-12; 2V 23,1-3 // 2Sb 34, 29-32; 2Sb 15,12-15; Tv 27,1-4; 40,7-8; 84,2; 119, 57.135-136; 1Cr 2,2; 9,26-27; 2Cr 1,8-10; Pl 3,13-14; Cl 1,24.27-29).

 Những điển hình về nhiệt tâm đối với người khác, như thánh Phêrô và các tông đồ đối với Chúa Giêsu: Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy. Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy” (Mt 26,35// Mc 14,31; x. Ga 6,68; R 1,15-17: bà Rút với bà Naomi; 1Sm 19,4-5; 20, 12-13.41-42: ông Jonathan với ông Ðavít; Ep 5,22-23; 28-29; Cl 3,18-19: vợ chồng với nhau; 2Cr 8,1-5: các Giáo hội ở Maceđônia với các Kitô hữu nghèo túng.

 Những điển hình về nhiệt tâm đối với một trách vụ đặc thù:

- Các nhà lãnh đạo và dân Israel với việc xây dựng đền thờ: “Vua Ðavít đứng lên và nói … Ta đã từng ấp ủ trong lòng ý định xây cất một ngôi nhà làm nơi đặt Hòm Bia Giao Ước của Ðức Chúa, làm bệ chân cho Thiên Chúa chúng ta … (và ông nói với con) phần con, Salomon, con của cha. Ðức Chúa quả đã chọn con để xây một ngôi nhà lành thánh điện. Hãy cương quyết bắt tay vào việc đi…” (1Sb 28,2-3.6.9-10 29,1-6 ; 17-19)

- Nơkhêmia và ở Giuđa tái thiết trường thành Giêrusalem (Nkm 2,4-6.17-18; 4,13-18.21-23; 6,15)

- Chúa Giêsu Kitô nhiệt tâm với sứ vụ: “khi đã tới ngày Ðức Giêsu được rước lên trời. Người nhất quyết đi lên Giêrusaem” (Lc 9,51 x. Mt 16,23 // Mc 8,13 Lc 4,1-12 // Mt 4,1-10 Lc 4, 16-21 22,42 // Mt 26,39 // Mc 14,35-36 Ga 9,4 19,30).

- Các môn đệ nhiệt tâm thi hành tác vụ trong Hội Thánh: “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng” (Cv 2,42). “Mỗi ngày, trong Ðền Thờ và tại tư gia. Các ông không ngừng giảng dạy và loan báo Tin Mừng về Ðức Kitô Giêsu” (Cv 5,42 6,1-4 8,4).

LM. phaolô PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm