Thứ Sáu, 22 Tháng Sáu, 2018 15:16

Niềm vui và kinh nghiệm loài người

“Láng giềng và thân thích đều chia vui với bà” (Lc 1,58).

Niềm vui được cảm nhận trong nhiều hoàn cảnh cuộc sống hay những tương giao con người với nhau. Điều này thật quan trọng trong đời sống của Dân Chúa. Họ cảm thấy vui khi đáp lại mọi điều Thiên Chúa đã làm cho họ.

Những hình ảnh thi vị trong cuộc tạo dựng: “Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng... hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa ...” (Tv 96, 1-13 // 1Sb 16,31-33; x. G 39,13; Tv 65,12-13; 89,12 97,1; 100,1; Is 35,1-2; 49,13).

Niềm vui phát sinh từ những hoàn cảnh đặc biệt:

- Niềm vui từ việc các con trẻ chào đời, như ông Dacaria sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan, ngày con trẻ (Gioan) chào đời (Lc 1,14; x. St 30,12-13; Lc 1,58).

- Vui vì chiến thắng và được giải thoát, như trường hợp ông Sistrô, tư tế Mađian (Xh 18,9), các phụ nữ sau chiến thắng của ông Đavít (1Sm 18,6) “toàn dân ở bên Gítmaen mừng rỡ” (Gr 41,13; x. Dcr 10,7).

- Vui vì cách cư xử của người khác: “cái nhìn ngời sáng làm tâm hồn vui sướng, tin tức may lành khiến xương cốt vững vàng” (Cn 15,30; x. Cn 23,24-25; Mt 14,6-7; Dt 13,17).

- Vui vì các phúc lành Chúa ban trong cuộc sống mỗi ngày: “... vì Thiên Chúa đã làm cho tâm hồn người đó được tràn ngập niềm vui” (Gv 5,19).

Niềm vui từ các tương giao, như thánh Phaolô nói với giáo đoàn Êphêsô: “hỡi anh em thân mến, lòng tôi hằng tưởng nhớ, anh em là niềm vui, là vinh dự của tôi...” (Ep 4,1; x. Cn 5,18; Dc 1,4 3,11; Rm 12,15; 15,26-27; 1Cr 12,26; Pl 1,4-6; Plm7).

Dân Chúa tìm được niềm vui nơi Chúa: “Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc, hơn khi thiên hạ được mùa lúa rượu đầy dư” (Tv 4,8). “Trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi” (Tv 16,11; x. 1Sb 16,10; Tv 43,4; Kb 3,17-18; Pl 1,23-26; 3,1; 4,4).

- Chính Chúa ban niềm vui cho dân: “Thiên Chúa đã cho họ được hưởng niềm vui, một niềm vui lớn lao...” (Nkm 12,43; x. G 8,21; Gv 2,26; Is 9,3; Cv 13,52; 14,15-17).

- Các lý do khiến Dân Chúa biết đến niềm vui: vì được Thiên Chúa giải thoát (1Sm 2,1), vì lòng nhân hậu của Chúa (2Sb 6,41), vì biết hối cải (G 22,22-26), vì sự chính trực của các huấn lệnh của Chúa (Tv 19,8) vì sự an ủi của Chúa (Tv 94,19), vì sự hiện diện của Chúa (Tv 122,1), vì ơn cứu độ của Chúa (Is 25,9), vì giữ ngày Sabbat (Is 58,13-14), vì lời Chúa (Gr 15,16), vì lòng quảng đại của Chúa (Gr 31,12), vì được Chúa nhìn tới (Lc 1,46-49), vì tín thác vào Chúa (Rm 15,13).

LM. PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm