Thứ Sáu, 04 Tháng Giêng, 2019 20:10

Niềm vui Chúa Giêsu Kitô mang đến

(CN LỄ HIỂN LINH - NĂM C  - Mt 2,1-12)

“Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ” (Mt 2,10).

Chúa Giêsu Kitô mang lại niềm vui cho dân Người. Họ mừng vui vì Chúa là Đấng Cứu Tinh đến, cùng với muôn ân phúc Người đem đến cho họ. Các đạo sĩ từ phương Đông được ngôi sao dẫn đường đến tận nơi Hài Nhi ở, “… họ mừng rỡ vô cùng” (Mt 2,9-10). Hài Nhi họ tìm kiếm, chính là “Vua dân Do Thái” (2,2), Chúa cứu độ mới sinh ra.

Niềm vui Chúa Giêsu Kitô mang đến bắt nguồn từ Thiên Chúa. Người có liên hệ mật thiết với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Trong quan hệ mật thiết này, chính Người “hớn hở vui mừng” (Lc 10,21; Mt 11,25-26). “lòng kính sợ Thiên Chúa làm cho Người hứng thú” (Is 11,2-3). Chính Thiên Chúa Cha cũng tỏ bày về Chúa Giêsu. “Đây là Con yêu dấu Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3,17; Mc 1,10-11; Lc 3,22; x. Mt 12,18; Is 42,1). Còn vua Đavít thì nói lên tâm tình của Đấng Cứu Thế: “Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống, và cho con được vui sướng tràn trề” (Cv 2,22; Tv 16,11). Đối với Chúa Giêsu, niềm vui là được biết ý định của Thiên Chúa: “Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc” (Ga 8,29; x. Cv 2,28).

Việc Chúa Giêsu Kitô đến mang lại niềm vui lớn lao: Trong đêm Chúa Giáng Sinh, sứ thần bảo các mục đồng: “Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại …” (Lc 2,10-11). Được ngôi sao dẫn đường đến gặp Hài Nhi, các đạo sĩ “mừng rỡ vô cùng”(Mt 2,10). Gioan còn trong lòng mẹ “đã nhảy lên vui mừng” (Lc 1,44) khi Đức Maria đang mang thai Chúa Giêsu đến thăm. Gặp được Chúa Giêsu, các mục đồng (2,20), ông già Simêon (2,28-32) đều sung sướng vui mừng.

Việc sống lại và Thăng Thiên của Chúa Giêsu làm “lòng anh em sẽ vui mừng” (Ga 16,20-22) và sự thật đã xảy ra như vậy (Mt 28,8-9; Lc 24, 40-41.50-53; Ga 20,20).

Chúa Giêsu Kitô mang lại niềm vui cho dân Người: cho các môn đệ (Ga 17,13). Đó là sứ mệnh của Người (Is 61,1-3; x.Ga 15,11). Tin tưởng đặt niềm hy vọng vào Người, họ sẽ luôn được an vui (Rm 12,12; Pl 1,25).

Sự hiện diện của Chúa Giêsu mang lại niềm vui, như niềm vui trong tiệc cưới (Mt 22,1-10; 9,15; Mc 2,18-19; Lc 5,33-34; Mt 25; 1-10; Ga 3,29; Kh 19,7-9).

Việc nhận biết Chúa Giêsu Kitô làm cho mọi người được hân hoan (Lc 15,7 vui mừng vì tội nhân hối cải); “nhiều người sẽ đến dự tiệc trong Nước Trời” (Mt 8,11; Lc 15,10.22-24.31-32). Tổ phụ Abraham “đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của Chúa” (Ga 8,56).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm